En del av polisens konton på sociala medier tystnar vid årsskiftet

Utgivningsdatum 21.12.2022 8.00
Nyhet

Polisen har fastställt att valkarensen gäller tjänstekonton i polisens namn på sociala medier om kontoinnehavaren är valkandidat.

Många valkandidater arbetar vid polisen. I sitt valarbete företräder de dock inte polisen och får inte i valarbetet använda verktyg som är avsedda för skötseln av tjänsten, såsom telefon, polisens e-post eller polisens konton på sociala medier. 

Tjänstekonton på sociala medier där administratören är valkandidat kommer att tystna vid årsskiftet fram till valet. Under den tiden uppdaterar valkandidaten inte sitt konto och hänvisar naturligtvis inte till sitt valarbete genom kontot. Användningen av tjänstekonton har också i övrigt begränsats så att de får användas endast i anslutning till tjänsten.

Polisen vill försäkra sig om att de konton på sociala medier som används i polisarbetet inte används ens i hänvisningssyfte för politisk reklam.  Inom polisen har det informerats internt om detta. Varje anställd inom polisen har yttrandefrihet och genom anvisningarna har man satt gräns mellan arbete och valarbete på fritiden.

På ett eventuellt privat konto eller ett valkonto på sociala medier representerar kandidaten sig själv, inte polisen.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen