En elsparkcykel med en hastighet på nästan 70 km/h fastnade i polisens radar

8.9.2021 14.40 | Publicerad på svenska 8.9.2021 kl. 14.43
Nyhet

En patrull från polisinrättningen i Västra Nyland mötte den 30 augusti en ung pojke som åkte elsparkcykel på gång-, cykel- och mopedvägen i Lojo. Hastigheten var uppenbart hög. Hastigheten uppmättes till 67 km/h med polisens radar och polisens provkörning visade att ännu högre hastigheter kunde uppnås.

Den minderåriga som körde elsparkcykeln skjutsade en annan ung person som satt på elsparkcykelns fotsteg. Ingendera hade hjälm.

Polisen provkörde elsparkcykeln och konstaterade att det skulle gå att köra upp till 80 km/h med den. Fordonet var inte registrerat och för att få köra det hade det krävts körrätt för åtminstone kategorin A1. 

Eftersom den brottsmisstänkte är minderårig går inte brottsanmälan om förande av fortskaffningsmedel utan behörighet och fordonsförseelse vidare till brottsutredning. Polisen samtalade dock med båda ungdomarna. Händelsen och hur fordonet används rätt diskuterades dessutom med båda ungdomarnas föräldrar. 

– Det är viktigt att föräldrarna känner till att de genom att låta sitt barn använda en trimmad elsparkcykel kan göra skyldiga till överlåtelse av fordon till en person som saknar körrätt, berättar kommissarie Hannu Kontola.

Polisen påminner om de risker som elfordon av det slag som användes i Lojo kan orsaka och om dithörande oklarheter.  

– Att åka så fort med en elsparkcykel bland den övriga trafiken är förbjudet men dessutom livsfarligt både för föraren själv och för andra vägtrafikanter, påpekar Kontola. 

Polisen har en enkel vädjan till föräldrarna

Numera finns det ett stort antal elsparkcyklar av olika slag på marknaden. För en del produkter nämns det redan i annonsen att den maximala hastigheten är 80 km/h. 

– Det säger sig självt att sådana inte får användas på allmänna vägar. I annonsen finns det vanligen en tilläggstext som säger att produkten inte är avsedd för vägtrafik, säger Kontola. 

En elsparkcykel får ha en hastighet på högst 25 km/h för att man ska få köra den lagligt på vägen utan att registrera den. På elsparkcyklarna tillämpas samma trafikregler som på cyklister. 

Elsparkcyklar som går snabbare än 25 km/h klassas i övervakningen antingen som moped eller motorcykel beroende på hastigheten. Elsparkcyklar som går snabbare än 65 km/h klassas som motorcykel i övervakningen. Dessa ska registreras om de används på väg. I praktiken krävs det att produkten är typgodkänd antingen som moped eller motorcykel. 

Polisen har en enkel vädjan till föräldrarna. 

– Köp inget elfordon som redan från första början går snabbare än 25 km/h till era barn om ni inte är säkra på var fordonet används. Det är också viktigt att komma ihåg att olika elfordon enkelt kan trimmas så att ett lagligt fordon mycket snabbt blir olagligt. Jag uppmanar föräldrarna att regelbundet kontrollera hur fort man kan åka med det införskaffade fordonet, säger Kontola. 

Lohja Nyheter Polisinrättningen i Västra Nyland Trafik
Polisinrättningen i Västra Nyland
trafiksäkerhet
trafikövervakning