En förundersökning av Vanda fängelses verksamhet har inletts

Utgivningsdatum 9.5.2022 14.40 | Publicerad på svenska 11.5.2022 kl. 11.35
Nyhet

I april slutförde polisen i Östra Nyland förutredningen av det misstänkta brott mot liv som inträffade i Vanda fängelse i slutet av januari. Meddelande om detta gavs den 11 april.

Samtidigt meddelade vi att fängelsepersonalen inte hade märkt att offret utsattes för våld och att polisen därför kommer att göra en förutredning av Vanda fängelse.

– Den förutredning som nu gjorts med anledning av det misstänkta mordet i Vanda fängelse är färdig, och på basis av den kommer vi att inleda förundersökning i ärendet vid polisen i Östra Nyland, säger kriminalkommissarie Tero Tyynelä.

Tröskeln för inledande av förundersökning är låg ”skäl att misstänka”. Under förutredningen har polisen gått igenom lagstiftningen, föreskrifterna och anvisningarna i anslutning till fångvården samt Vanda fängelses verksamhet utifrån dessa. De eventuella brottsbenämningarna kommer att preciseras under förundersökningens gång. Tyynelä ansvarade själv för förutredningen och är också utredningsledare för förundersökningen om fängelsets verksamhet.

Distriktsåklagare Hanna Puhakka har utnämnts till åklagare i ärendet.

Polisen informerar inte i detta skede mer om saken.


 

Brott och utredning Nyheter Polisinrättningen i Östra Nyland Vanda