En kriminell grupp misstänkts ha fört narkotika in i Finland från Lettland – över hundra kilo marijuana har beslagtagits i samband med polisens och Tullens utredning

Utgivningsdatum 26.5.2021 9.00 | Publicerad på svenska 2.6.2021 kl. 16.46
Nyhet

Centrakriminalpolisen har tillsammans med Tullen och Polisinrättningarna i Helsingfors och Västra Nyland utrett misstänkta grova narkotikabrott som har samband med marijuana som smugglats till Finland från Lettland. Polisens misstänker att det i bakgrunden till denna helhet finns en för Finland ny typ av organiserad kriminell grupp.

I helheten ingår sammanlagt sex misstänkta grova narkotikabrott, de misstänkta är delvis samma personer.  I förundersökningen utreddes anskaffandet och spridningen av ca 185 kilo marijuana i Finland. 

Enligt förundersökningen var det en organiserad kriminell grupp som är verksam i Finland som koordinerade införseln av marijuanan från Lettland och tog emot och spred narkotikan i Finland. Narkotikan skaffades från en lettisk kriminell grupp.

Myndigheterna misstänker att narkotikabrotten begicks mellan december 2019 och december 2020.

– Gruppen var verksam i Esbo och den övriga huvudstadsregionen och polisen hade redan tidigare lagt märke till gruppen bland annat på grund av att medlemmarna var våldsmma och hade en fientlig attityd gentemot myndigheter.  Enligt polisens uppgifter har gruppen använt namnet Mantaqa. Utgående från det som kommit fram vid tidigare utredningar hade medlemmarna bland annat sysslat med olaglig skuldindrivning, gjort sig skyldiga till våldsamt motstånd mot tjänstemän och skjutvapenbrott, beskriver undersökningsledaren, kriminalkommissarie Kimmo Sainio vid CKP.

Under förundersökningen beslagtog myndigheterna sammanlagt över 110 kilo marijuana, 70 000 euro i kontanter och två skjutvapen. Dessutom beslatogs i två egnahemshus över 100 cannabisväxter. Den kriminella gruppen hade hyrt de två husen för att kunna odla cannabis. Enligt utredningen misstänks de misstänkta i sin bilverkstads affärsverksamhet ha försökt maskera ursprunget för de pengar som härstammade från narkotikaaffärerna. Dessutom köptes bland annat bilar, en båt, en vattenskoter och lyxvaror för att dölja pengarnas olagliga ursprung. Egendom till ett värde av 150 000 euro har belagts med kvarstad.

Misstanken har samband med mer omfattande införsel

I denna härva gjordes det största beslaget i december 2020 då Tullen beslagtog ett parti på ca 110 kilo marijuana innan de misstänkta fick tag på partiet. Värdet i gatuhandel beräknas vara omkring två miljoner euro.

– Det beslagtagna partiet var ett av de marijuanapartier som den lettiska kriminella gruppen hade levererat till Finland. Tullen har sedan novermber 2019 utrett de fall av narkotikainförsel gruppen ordnat. Gruppen misstänks ha smugglat till olika beställare i Finland sammanlagt 227 kilo marijuana, gruppen som bildats omkring Mantaqa misstänks ha tagit emot 185 kg, berättar undersökningsledaren, tullöverinspektör Mari Sarahete vid Tullen.

Storleken på enskilda smugglingspartier varierade mellan fem kilo och det parti på ca 110 kilo som beslagtogs i december 2020. Samtliga partier fördes in i Finland med den kommersiella trafiken. Beslaget gjordes i Nyland i en lettisk enhet som användes för kyltransporter. 

I förundersökningen av den helhet som består av flera grova narkotikabrott och har samband med narkotikainförsel, har tolv personer varit misstänkta, största delen är letter. Sex av dem har redan dömts av Helsingfors tingsrätten till fängelsestraff av varierande längder. Sex misstänkta som har samband med den organisation som förde in narkotikan är fortfarande häktade.

Den kriminella gruppens verksamhet var organiserad och yrkesmässig. 

I den helhet som nu överlämnas till åklagaren och som har kopplingar till Mantaqa har CKP och Tullen sammanlagt femton misstänkta, tio är fortfarande häktade. Fyra män som är misstänkta för grova narkotikabrott misstänkts ha bildat en organiserad kriminell grupp.

Gruppen misstänks ha rekryterat personer för att begå narkotikabrott. Dessa personer skulle bland annat ta emot och betala den narkotika som fördes in i landet från Lettland och sprida narkotikan i Finland. En person misstänks dessutom för våldsamt motstånd mot tjänsteman. 

– Myndigheterna misstänker att den kriminella grupp som var verksam i Finland hade för avsikt att med narkotikahandeln maximera vinningen från brotten. Gruppens verksamhet var organiserad och yrkesmässig, bland annat användes krypterade kommunikationsapplikationer och gruppen försökte maskera den ekonomiska vinningen från brotten, säger Sainio.

Ärendet lämnas nu till Södra Finlands åklagardistrikt för åtalsprövning.