En polis har sagts upp i anslutning till en helhet med koppling till extremhögern

Utgivningsdatum 20.1.2022 14.59 | Publicerad på svenska 21.1.2022 kl. 15.31
Nyhet

Polisinrättningen i Helsingfors sade upp två poliser 2021 och har sagt upp en polis 2022 i anslutning till en helhet med koppling till extremhögern. Dessutom gav polisinrättningen i Helsingfors en varning till en väktare.

Centralkriminalpolisen och åklagarväsendet inledde i början av hösten 2020 en utredning där fokus låg på en grupp personer i säkerhetsbranschen som hade en positiv inställning till högerextrem ideologi. 

Ytterligare information: Undersökningsledarens meddelande: Förundersökning med koppling till extremhögern är färdig | Åklagarväsendet (syyttajalaitos.fi)

År 2021 sade polisinrättningen i Helsingfors upp en äldre kriminalkonstapel som varit anställd vid Brottsutredningsenheten och en överkonstapel som varit anställd vid Larm- och övervakningsenheten. De var båda föremål för förundersökning. Dessa uppsägningar var i offentligheten redan 2021.

Nya tjänstemannarättsliga beslut

I januari 2022 fattade polisinrättningen i Helsingfors tjänstemannarättsliga beslut för de tre anställdas del, för vilka åklagaren nöjde sig med en förundersökning. Polisinrättningen sade upp en överkonstapel vid Larm- och övervakningsenheten och gav en väktare vid Specialenheten en varning. 

– De tjänstemannarättsliga besluten grundar sig på åklagarens bedömning av förundersökningens ändamålsenlighet. Dessutom bedömer vi personernas aktivitet samt tonen i och antalet meddelanden utifrån förundersökningsmaterialet. Personernas verksamhet har skilt sig från varandra betydligt, berättar biträdande polischef Heikki Kopperoinen.  

Verksamhet för personerna som varit föremål för tjänstemannarättsliga åtgärder

Äldre kriminalkonstapel som varit anställd vid Brottsutredningsenheten: Han misstänktes på grund av sin kommunikation för förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa. Mannen skickade meddelanden även till den uppsagda överkonstapeln vid Larm- och övervakningsenheten och dessutom till en annan polis. Åtal väcktes inte. År 2021 bötfälldes personen för skjutvapenbrott och brott mot tjänsteplikten. Polisinrättningen i Helsingfors sade upp polisen 2021, eftersom polisinrättningen ansåg honom olämplig för sin tjänst.

Överkonstapel som varit anställd vid Larm- och övervakningsenheten: Han misstänktes på grund av sin kommunikation för förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa. Mannen skickade meddelanden även till den uppsagda äldre kriminalkonstapeln vid Brottsutredningsenheten. Åtal väcktes inte. Dessutom finns misstanke om brott mot tjänstehemlighet i åtalsprövning. Polisinrättningen i Helsingfors sade upp personen 2021, eftersom polisinrättningen ansåg honom olämplig för sin tjänst.

Överkonstapel som varit anställd vid Larm- och övervakningsenheten: Han är efter förundersökningen inte misstänkt för brott. Han förde under flera år sådan kommunikation med den uppsagda överkonstapeln vid Larm- och övervakningsenheten, vars innehåll inte anstår en polismans värdighet. Polisinrättningen i Helsingfors sade upp personen den 18 januari 2022, eftersom polisinrättningen ansåg honom olämplig för sin tjänst. 

Väktare anställd vid Specialenheten: Han är efter förundersökningen inte misstänkt för brott, men han har varit med i en diskussionsgrupp och i diskussioner uppträtt i strid med skyldigheten i fråga om uppträdande enligt statstjänstemannalagen. Polisinrättningen i Helsingfors gav honom en varning den 18 januari 2022.

Överkonstapel anställd vid Larm- och övervakningsenheten: Han är efter förundersökningen inte misstänkt för brott. Han förde normal arbetsrelaterad kommunikation med en av de ovannämnda personerna. Polisinrättningen i Helsingfors har inte anledning till tjänstemannarättsliga åtgärder. 

Dessutom är en äldre konstapel anställd vid Larm- och övervakningsenheten och en väktare anställd vid Specialenheten misstänkta för brott mot tjänstehemligheten: Fallen har lämnats till åtalsprövning. I dessa personers verksamhet eller meddelanden märks inte högerextrem ideologi. För deras del väntar polisinrättningen på utgången av åtalsprövningen och domstolens eventuella avgörande. 

Helsingforspolisen måste vinna medborgarnas förtroende genom handlingar

I det finländska samhället har polisen en betydande offentlig makt. All polisens verksamhet ska vara lagenlig, motsvara samhällets värderingar och vara etiskt hållbar. Poliser har en mer betonad skyldighet i fråga om uppträdande än andra tjänstemän och denna skyldighet omfattar även fritiden.
– Vi måste med handlingar visa vilken typ av verksamhet vi inte tolererar, säger poliskommendör Lasse Aapio.

Enligt polislagen ska en polis respektera de grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Dessutom ska polisen i sin verksamhet vara saklig och opartisk samt främja likabehandling och försonlighet. 
 

Helsingfors Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisinrättningen i Helsingfors en