Ett halvt år sedan Rysslands angrepp mot Ukraina – en översikt över läget i Västra Nyland

Utgivningsdatum 5.9.2022 13.39 | Publicerad på svenska 5.9.2022 kl. 13.43
Nyhet

Antalet ansökningar om tillfälligt skydd har jämnat ut sig till cirka 260 ansökningar per månad.

Det är nu ungefär ett halvår sedan Rysslands angrepp. I mars 2022 tog polisinrättningen i Västra Nyland emot cirka 1 100 ukrainares ansökningar om tillfälligt skydd.

Efter mars började antalet sjunka och var omkring 300 i april och omkring 140 i maj. På sommaren ökade antalet ansökningar något jämfört med månaderna innan.

- I juni–augusti har antalet hela tiden varit omkring 260 per månad, berättar kommissarie Sari Pyörökivi.

Beträffande återkallade ansökningar har det hela tiden varit fråga om enskilda fall.

Tre stationer tar emot ansökningar 

När Ryssland inledde sitt angrepp var det närmast kvinnor och barn som ansökte om skydd.  De inkvarterades huvudsakligen privat. För närvarande kommer både män och kvinnor till polisinrättningen för att ansöka om tillfälligt skydd och största delen inkvarteras på en förläggning.

I Västra Nyland tas ansökningar emot på polisstationerna i Esbo, Lojo och Raseborg. Största delen av sökandena sköter sina ärenden på Esbo huvudpolisstation. Polisen påminner om att det är bra att på förhand meddela polisstationen om grupper som är på väg – gärna åtminstone ett par vardagar tidigare – så att allt går smidigt.

Ny verksamhetsmodell vid polisen

Före Rysslands angrepp mot Ukraina tog polisen inte emot ansökningar om uppehållstillstånd på flera år. Det var Migrationsverkets uppgift. Det har alltså varit fråga om en ny verksamhetsmodell och uppgift för polisinrättningen i Västra Nyland och för polisen över lag.

Under denna period har vi samlat erfarenhet och polisinrättningen i Västra Nyland har utvecklat och gjort verksamheten smidigare.

- De nya förfaringssätten som överenskommits med förläggningarna gör också verksamheten smidigare. Tillsammans har parterna också bestämt till exempel hur instruktioner ges till klienterna och de delar information med varandra, konstaterar Pyörökivi.    

Nyheter Nyland Polisinrättningen i Västra Nyland Tillståndtjänst