Får elsparkcyklar parkeras var som helst? Myndigheterna svarar

Utgivningsdatum 25.7.2022 13.33
Nyhet

Antalet elsparcyklar har ökat explosionsartat i gatubilden. Elsparkcyklar som parkerats i strid med vägtrafiklagen har gjort såväl trafikanter, städer som andra myndigheter bekymrade.

Polisinspektör Tuomo Katajisto vid Polisstyrelsen påminner om trafikreglerna som gäller parkering av lätta elfordon. 

– De flesta elsparcyklar är lätta elfordon. Parkering av en elsparkcykel omfattas av samma trafikregler som parkering av andra fordon, konstaterar Katajisto. 

– De ska parkeras på vägens högra sida, men i tätort kan de stannas och parkeras på vägens vänstra sida även på en dubbelriktad väg om detta inte medför fara eller olägenhet för trafiken.

I sommar har det i synnerhet varit oklart om ett lätt elfordon får parkeras på gångbana. 

– Det är tillåtet. Elsparkcyklar får parkeras på gång- eller cykelbana på samma villkor som cyklar och mopeder, säger Marjo Immonen, specialsakkunnig vid Transport- och kommunikationsverket Traficom. 

– Ett lätt elfordon ska då parkeras i gång- eller cykelbanans riktning och så nära kanten som möjligt. Ett lätt elfordon får inte parkeras mitt på gång- eller cykelbanan så att fordonet spärrar av banan och inte heller så att det på annat sätt medför fara för säkerheten eller en olägenhet för trafiken, betonar Jukka Hopeavuori, sakkunnig inom trafikreglering vid Trafikledsverket. 

Parkering av ett lätt elfordon i strid med vägtrafiklagen betraktas som felparkering eller trafikbrott. Polisen och den kommunala parkeringsövervakningen kan ingripa i felparkering genom att påföra en felparkeringsavgift. Om parkeringen äventyrar trafiken kan även böter föreläggas. Ett felparkerat lätt elfordon kan dessutom flyttas till exempel till ett lager om parkeringen äventyrar trafiksäkerheten. 

Polisen, Traficom och Trafikledsverket betonar att en förare av ett lätt elfordon i första hand är skyldig att följa vägtrafiklagen samt iaktta sådan noggrannhet och försiktighet som förhållandena förutsätter. Trafiken är säker och smidig när alla följer trafikreglerna. 

Myndigheterna hoppas att strängare åtgärder än att ge information kan undvikas och att trafikanterna fäster uppmärksamhet vid var de parkerar och att de parkerar sina lätta elfordon i enlighet med reglerna. 

Nyhet uppdaterad 28.7.2022. Definitionen av elsparcyklar har förtydligats i den ursprungliga ordalydelsen. De flesta elsparcyklar är lätta elfordon. Elsparcyklar med en konstruktionshastighet på 15 km/h eller mindre kan också betraktas som fotgängarassisterade eller ersättande anordningar, vars användare betraktas som fotgängare.

  • I den första meningen har hänvisningen ”eller lätta elfordon som de officiellt heter” strukits.
  • Den ursprungliga ordalydelsen i det första citatet var ”parkering av en elsparkcykel, dvs. ett lätt elfordon, omfattas av samma trafikregler som parkering av andra fordon”.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik