Voiko sähköpotkulaudan pysäköidä minne vain? Viranomaiset vastaavat

Julkaisuajankohta 25.7.2022 13.33
Uutinen

Räjähdysmäisesti katukuvassa lisääntyneet sähköpotkulaudat ja niiden pysäköiminen tieliikennelain vastaisesti ovat aiheuttaneet harmaita hiuksia paitsi tienkäyttäjille myös kaupungeille ja muille viranomaisille.

Poliisitarkastaja Tuomo Katajisto Poliisihallituksesta kertaa kevyen sähköajoneuvon pysäköintiin liittyviä liikennesääntöjä.

– Sähköpotkulaudoista ylivoimainen enemmistö on kevyitä sähköajoneuvoja, joiden pysäköintiä koskevat samat liikennesäännöt kuin muitakin ajoneuvoja, Katajisto toteaa. 

– Ne tulee pysäköidä tien oikealle puolelle, mutta taajamassa on mahdollista pysäyttää ja pysäköidä tien vasemmalle puolelle myös kaksisuuntaiselle tielle, jos pysäköinti ei vaaranna eikä haittaa liikennettä.

Kuluneena kesänä epäselvyyttä on liittynyt erityisesti siihen, saako kevyen sähköajoneuvon pysäköidä jalkakäytävälle. 

– Kyllä saa. Jalkakäytävälle ja pyörätielle saa pysäköidä samoin edellytyksin kuin fillarilla ja mopolla, toteaa erityisasiantuntija Marjo Immonen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. 

– Tällöinkin kevyt sähköajoneuvo on pysäköitävä jalkakäytävän ja pyörätien suuntaisesti ja mahdollisimman lähelle näiden reunaa. Kevyttä sähköajoneuvoa ei saa pysäköidä jalkakäytävän tai pyörätien keskelle tukkeeksi, eikä muutenkaan siten, että siitä aiheutuu vaaraa turvallisuudelle tai haittaa liikenteelle korostaa liikenteenohjauksen asiantuntija Jukka Hopeavuori Väylävirastosta. 

Kevyen sähköajoneuvon pysäköinti tieliikennelain vastaisesti tulee arvioiduksi joko pysäköintivirheenä tai liikennerikoksena. Poliisi ja kunnallinen pysäköinninvalvonta voivat puuttua virheelliseen pysäköintiin määräämällä siitä pysäköintivirhemaksun. Liikennettä vaarantavasta pysäköinnistä voidaan määrätä myös sakkoja. Lisäksi virheellisesti pysäköity kevyt sähköajoneuvo voidaan siirtää tieltä pois esimerkiksi varastoon, jos pysäköinti vaarantaa liikenneturvallisuutta. 

Poliisi, Traficom ja Väylävirasto korostavat, että kevyen sähköajoneuvon kuljettajan tärkeimpiä velvollisuuksia on noudattaa tieliikennelakia sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta. Liikenne on turvallista ja sujuvaa, kun jokainen noudattaa liikennesääntöjä. 

Viranomaiset toivovatkin, ettei tiedottamista kovempiin toimenpiteisin tarvitsisi ryhtyä, vaan että tienkäyttäjät kiinnittäisivät huomiota pysäköintipaikkojensa valintaan ja pysäköisivät kevyet sähköajoneuvot sääntöjen mukaisesti.

Uutista päivitetty 28.7.2022. Alkuperäistä muotoilua on tarkennettu sähköpotkulautojen määritelmän osalta. Suurin osa sähköpotkulaudoista on kevyitä sähköajoneuvoja. Sähköpotkulaudat, joiden rakenteellinen nopeus on enintään 15 km/h, voidaan katsoa myös jalankulkua avustavaksi tai korvaavaksi laitteeksi, jonka käyttäjä luetaan jalankulkijaksi.

  • Ingressistä on poistettu sähköpotkulautoihin viitannut maininta ”eli kevyet sähköajoneuvot”. 
  • Ensimmäisen sitaatin alkuperäinen muotoilu oli "Sähköpotkulaudan eli kevyen sähköajoneuvon pysäköintiä koskee samat liikennesäännöt kuin muitakin ajoneuvoja".
Etusivun uutinen Liikenne Poliisihallitus Uutinen