Färre påföljder vid övervakningen av tung trafik

Utgivningsdatum 18.10.2023 12.04
Nyhet

I samband med polisens intensivövervakning av tung trafik observerades förändringar till det bättre när det gäller iakttagandet av kör- och vilotider och lastsäkringen. Alla polisinrättningar deltog i intensivövervakningen av tung trafik som genomfördes den 9–13.10.2023. 

Totalt inspekterades 1320 tunga fordon under övervakningsperioden. Av fordonen som inspekterades var 19 procent utländska fordon. 

– När man jämför resultatet av övervakningsperioden med tidigare motsvarande övervakningsteman kan man konstatera att det gjordes cirka en fjärdedel färre enskilda fordonskontroller än tidigare, medan antalet påföljder nästan halverades, berättar polisinspektör Kari Onninen.

I samband med den aktuella övervakningen meddelades sammanlagt cirka 200 påföljder (415 år 2022).

De största förändringarna kunde ses i en minskning av antalet körtids- och vilotidsförseelser, av vilka registrerades 56 (-159) och bristfällig lastsäkring, av vilka konstaterades 37 fall (-36).

Polisen konstaterade 35 fall av överlast och antalet ligger på samma nivå som tidigare. 

För övervakningen använde polisen cirka 2200 timmar arbetstid.

Övervakningen syftade till att förbättra trafiksäkerheten och bekämpa grå ekonomi och transportbrottslighet. Övervakningen inriktades särskilt på iakttagandet av kör- och vilotider, säkrandet av lasten, fordonens skick och överlaster. 

Nyheter Polisstyrelsen Trafik