Förhindra i förväg bostadsinbrott

17.6.2021 9.59
Nyhet

En förutsättning för att bostadsinbrott ska kunna förebyggas och utredas är att polisen och medborgarna samarbetar – det är viktigt att skydda sin bostad och anmäla iakttagelser till polisen. Under innevarande år har antalet bostadsinbrott minskat en aning i jämförelse med motsvarande tidpunkt i fjol.

År 2020 anmäldes sammanlagt 1 836 bostadsinbrott till den finska polisen, av dem redde polisen upp 686. Procenten uppklarade brott var ca 37 procent.  År 2019 var motsvarande siffror 1 980 bostadsinbrott av vilka ca 30 procent klarades upp.


Under innevarande år, till och med slutet av maj, har 584 bostadsinbrott anmälts, i jämförelse med motsvarande tid i fjol är det 67 färre inbrott.  
– Vi går mot rätt riktning då det sker färre bostadsinbrott och förhoppningsvis fortsätter den utvecklingen, säger polisinspektör Tuomas Pöyhönen vid Polisstyrelsen.
I siffrorna ingår som rubriceringar grov stöld och försök till grov stöld, vilka har preciseringen genom olovligt intrång i bostad. 


Utlänningarnas andel av dem som är misstänkta för brotten har minskat


Enligt Pöyhönen har gränsöverskridande brottslighet vid bostadsinbrott flera år varit en stor utmaning. I och med begränsingarna under pandemin har den andelen ändå börjat minska.
I år är antalet utlänningar misstänkta för bostadsinbrott litet över sju procent, i fjol ca 12 procent. År 2019 var procentandelen över 26.


Pöyhönen hoppas att pandemibegränsningarna inte är den enda orsaken till att bostadsinbrotten minskat. Han tror att också de förebyggande åtgärderna har förbättrat situationen.
– Var och en behöver känna till riskerna för ett bostadsinbrott. Att förebygga inbrott är också i dessa fall det bästa sättet att förhindra eller åtminstone göra det svårare för kriminella.  Det lönar sig alltid att underrätta polisen om alla iakttagelser, påminner Pöyhönen.


Det finns hjälp att få och det lönar sig att be om hjälp


Bostadsinbrott kränker alltid skyddet av människors hem och privatliv. 
– Lyckligtvis får polisen hjälp av sina samarbetspartner såväl nationellt som regionalt. Till exempel stöder Brottsofferjouren brottsoffer, deras närmaste och vittnen till brottmål. Polisen ber brottsofferet om tillstånd att ge hens uppgifter till dem som erbjuder hjälp.  Var och en som behöver hjälp kan självfallet själv kontakta någon hjälpande instans, säger Pöyhönen.


Råd för hur inbrott kan förhindras i förväg


Skydda ditt hem så bra som möjligt. Användbara sätt är:


1. Grannhjälp, berätta alltså för din granne om du är bortrest och kom överens om övervakning av din bostad.
2. Se till att din bostad ser bebodd ut om du är borta en längre tid.
3. Det är viktigt att låsen är ordentliga och fungerar som de ska (baklås och polislås). Kontrollera också låset i dörren till bakgården.
4. Belysning då det är halvmörkt och mörkt. 
5. Alarmsystem, kameror och skyltar som varnar om sådana påverkar brottslingarnas val av objekt. 
6. Kom ihåg att det går snabbt och lätt att ta sig in genom öppna fönster och dörrar. Det kan ske trots att de som bor i bostaden är hemma eller ute på gården. 
7. Berätta inte på sociala medier att du har semester och inte är hemma, brottslingar kan utnyttja sådan information.


Anmäl till polisen om suspekta personer rör sig i bostadsområdet


Enligt Pöyhönen är det dessutom mycket viktigt att vi håller ögonen öppna och lägger märke till suspekta personer.
– Trots att brottslingar försöker smälta in i omgivningen kan de väcka uppmärksamhet då de håller lämpliga objekt under uppsikt. 
Om det verkar möjligt eller sannolikt att ett brott kommer att begås, ring nödcentralen, nummer 112.

Polisens förebyggande arbete Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet
Polisstyrelsen
förebyggande