Förundersökningen av penningspelsbrott och grov penningtvätt har gått vidare till åtalsprövning

Utgivningsdatum 8.12.2023 11.30 | Publicerad på svenska 8.12.2023 kl. 13.55
Nyhet

Centralkriminalpolisen har slutfört en förundersökning som utredde ett misstänkt penningsspelsbrott och grov penningtvätt och undersökte förutsättningarna för meddelande av näringsförbud. Utgående av förundersökningen har det handlat om verkställande av ett penningspel i Finland som misstänks vara olagligt och försäljning av en annan stats lottolotter för ett värde av flera miljoner euro.

Polisen inledde förundersökningen år 2022 gällande penningspel och försäljning av lotter som strider mot lotterilagen. Det framgick i förundersökningen att två medborgare i en annan stat som bor i Finland hade verkställt ett olagligt penningspel samt sålt och förmedlat lotter i strid med lotterilagen. Den huvudmisstänkta hanterade verksamheten och penningrörelsen och den andra misstänkta värvade spelare och förmedlade penninginsatser. Utöver dem är även en tredje person misstänkt för att ha deltagit i hanteringen av vinningen av brottet, exempelvis mottagandet och förmedlandet av medlen. Alla tre personer är misstänkta för penningtvätt.

Enligt förundersökningen har det rört sig flera miljoner euro i den lagstridiga penningspelsverksamheten under åren 2016–2022. Huvudgärningsmannen misstänks ha fått närmare en miljon euro i vinning av brotten.

Enligt förundersökningen har den huvudmisstänkta i de utlottningar som hen förmedlat i Finland tagit emot penninginsatser och betalat ut vinster, som har baserat sig på resultatet av lottoomgångarna i en annan stat.

– Det handlar om en tämligen exceptionell brottsutredning i Finland. Ämnet har inte dryftats så mycket i offentligheten, men som fenomen har dylikt penningspelande som misstänks vara olagligt förekommit i Finland redan under en längre tid. Den misstänkta personen hade i det här fallet hållit kontakt med sina klienter bland annat på Facebook, där hen även hade lagt ut meddelanden relaterade till ämnet och information om spelomgångarna som lottas, berättar utredningsledaren kriminalöverkommissarie Janne Takkunen.

Brottshelheten gick vidare till åtalsprövning i oktober.