Grundrenoveringen av Esbo huvudpolisstation har påbörjats

3.6.2021 12.04 | Publicerad på svenska 3.6.2021 kl. 12.08
Nyhet

Grundrenoveringen av Polisinrättning i Västra Nylands huvudpolisstation i Kilo i Esbo har påbörjats. Renoveringen har påbörjats i gaveln som vetter ut mot motorvägen och därefter förflyttas renoveringsprojektet stegvis mot den höga kontorsdelen. Grundrenoveringen är planerad att vara klar i slutet av år 2022.

Polisstationen i Esbo skall förnyas i sin helhet till modern nutid i syfte att stöda den funktionella polisverksamheten, nya arbetssätt och digitaliseringen som beaktas vid utrymmeskonceptet. Arbetssäkerhet, miljömedvetenhet och hälsoaspekter har tagits i beaktande vid planerandet av byggnadsprojektet. 

Det nya utrymmeskonceptet har gjorts i samarbete med Polisstyrelsen, Senatfastigheter och den lokala polisstationen. I Esbo förverkligas nu ett koncept som godkänts år 2019.
I lokaliteterna skall användas moderna lösningar då man tagit i beaktande bland annat polishusets logistik och förändringar i inrättningens fordonspark. I de förnyade utrymmena skall polisens nya kontorslokaler bli aktivitetsbaserade kontorslandskap. 

− Efter grundrenoveringen av lokaliteterna har polisen till förfogande en yta på ungefär 14.000 m2. I de nya utrymmena har beaktats husteknik som möjliggör flexibilitet för framtida behov och förändringar, säger Senatfastigheters regiondirektör Petri Turku.

I samband med kund- och tillståndsbetjäningens utrymmen skall det byggas en tilläggsdel vid ingången med särskilda utrymmen som möjliggör säkerhetsgranskningar. Även lagerutrymmen utomhus och polisfängelset skall förnyas.

Polisinrättningens verksamhet och kundbetjäning förblir i samma byggnad i väjningsutrymmen under renoveringstiden

Enligt den preliminära tidtabellen skall personalen från början av augusti flytta till väjningsutrymmen stegvis. För kunder som besöker polisstationen syns redan en del förändringar då vapengranskningarna har förflyttats fr.o.m. maj till väjningsutrymmen. Beträffande andra tillståndsärenden och t.ex. att lämna en brottsanmälan, sker det under sommaren inga förändringar. Utrymmesförändringar kommer att ske från början av hösten och polisen informerar mera om dessa under sommaren.

− Vi säkrar kund- och tillståndsbetjäning under grundrenoveringstiden. Renoveringen skall inte heller påverka annan verksamhet inom polisen då vi betjänar normalt enligt kapacitet, berättar biträdande polischef Jarmo Pitkämäki.

För grundrenoveringen ansvarar fastighetsägaren SBB Norden AB tillsammans med statens kontorslokaliteter Senatfastigheter. 

Senatfastigheter har ett hyresavtal med SBB Norden AB, som sedan hyr ut fastigheten vidare till Polisstyrelsen. Den totala kostnaden för projektet är ca. 23,6 miljoner euro. Vid Esbo polisstation jobbar ungefär 430 personer.

Esbo Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisinrättningen i Västra Nyland
Polisinrättningen i Västra Nyland
polisen
polisinrättningar
verksamhetslokaler