Helsingforspolisen övervakar synligt skolavslutningshelgen

Utgivningsdatum 3.6.2021 8.33 | Publicerad på svenska 3.6.2021 kl. 8.40
Nyhet

Polisen i Helsingfors övervakar effektiviserat ungas användning av rusmedel i samband med skolavslutningarna under den kommande helgen. Fokus för övervakningen ligger i synnerhet på platser där ungdomar gärna samlas, till exempel parker, badstränder samt gårdar till daghem och skolor.

Syftet med polisens synliga övervakning är att förhindra störande av ordning, olyckor och att unga faller offer för brott. Polisen samarbetar med Helsingfors stads ungdomsarbete och andra frivilliga inom ungdomsarbete under skolavslutningskvällen. Verksamhetsmodellen är att patrullera i hela Helsingforsområdet och ingripa i ungas användning av rusmedel eller andra situationer där den allmänna ordningen eller säkerheten äventyras.

– Minderåriga får böter för innehav av alkohol och både de ungas förmyndare och barnskyddsmyndigheterna blir informerade om innehavet. Polisen beslagtar och förstör alkoholdrycker som innehas av minderåriga. Om polisen upptäcker att personer under 15 år har alkohol eller är berusade, överlämnas de till sina förmyndare eller socialmyndigheterna, konstaterar kommissarie Johanna Sinivuori.

Det har blivit lugnare och antalet fall av överdrifter har minskat

– Användningen av rusmedel har minskat i samband med ungas fester och läget har överlag blivit lugnare de senaste åren. Därför har också antalet fall av störningar och överdrifter minskat. Föräldrar och unga kan gärna komma överens om gemensamma spelregler före festen. Dessutom skulle det vara bra att hålla kontakt med barnen även under kvällen, säger Sinivuori.

Coronapandemin har överskuggat det gångna året och påverkat de ungas liv i hög grad. Skolundervisningen har skett delvis på distans och även många hobbyer har legat nere. Platser att göra saker och samlas på har varit få.

– Behovet att träffa vänner och bekanta och samlas även i ett större gäng är naturligt, men vi vill påminna om att risken att exponeras för viruset eller insjukna i corona fortfarande finns. Låt oss beakta detta på skolavslutningsdagen och fortfarande följa myndigheternas rekommendationer och regler, festa i små grupper och hålla avstånden, konstaterar Sinivuori.

Polisen påminner de unga om att ta hand om varandra och utan dröjsmål hämta hjälp om något tråkigt ändå händer under kvällen. Hjälp kan fås på plats av polisen och ungdomsarbetarna eller genom att ringa nödnumret 112!

Helsingforspolisen berättar om övervakningen under skolavslutningshelgen på Twitter på www.twitter.com/helsinkipoliisi samt på Instagram på www.instagram.com/helsinkipoliisi. Bägge kontona kan följas utan registrering i tjänsten.

Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors en Övervakning och larmverksamhet