Helsingforspolisens anvisningar för en säker användning av elsparkcykel

6.8.2021 12.10
Nyhet

En elsparkcykel är ett lätt elfordon på vars förare tillämpas samma trafikregler som gäller för cyklister. Elsparkcykelns hastighet ska anpassas efter vad trafiksäkerheten förutsätter. Hastigheten ska anpassas efter situationen och vara säker för både föraren och övriga vägtrafikanter.

Elsparkcyklar ska köras på leder eller filer avsedda för cyklar, inte på trottoarer. Om en separat led eller fil inte finns, ska elsparkcykeln köras längs högra kanten av vägen.

Eftersom samma trafikregler som gäller för cyklister tillämpas på elsparkcyklar, borde även elsparkcyklisten i enlighet med vägtrafiklagen i regel använda hjälm.

Elsparkcykelns hastighet ska anpassas efter vad trafiksäkerheten förutsätter. Hastigheten ska anpassas efter situationen och vara säker för både föraren och övriga vägtrafikanter. Hastigheten ska inte vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet. Fordonet ska kunna stannas inom den synliga sträckan av körbanan och i alla förutsebara situationer. 

En elsparkcykel får stannas eller parkeras också på trottoaren eller cykelvägen på samma sätt som en cykel, men så att den inte stör annan trafik.

Enligt vägtrafiklagen får berusning eller trötthet inte störa en säker körning med elsparkcykel. Rekvisitet för styrstångsfylleri med elsparkcykel uppfylls till exempel i en situation där en berusad förare av en elsparkcykel krockar med en annan trafikant.

Anvisningar för en säker användning av elsparkcykel

• Kör på leder eller filer avsedda för cyklar, inte på trottoarer.
• Håll en situationshastighet som är säker för dig själv och för övriga vägtrafikanter.
• Använd hjälm.
• Skjutsa inte andra.
• Kör inte berusad.
• Parkera elsparkcykeln så att den inte stör andra.
 

Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors Trafik
Polisinrättningen i Helsingfors
trafik