Höga hastigheter, misshandelsbrott och trafikrelaterade uppdrag i Östra Nyland

Utgivningsdatum 11.1.2022 15.29 | Publicerad på svenska 14.1.2022 kl. 14.25
Nyhet

Förra veckan var polisen i Östra Nyland sysselsatt särskilt av höga hastigheter i trafiken, misshandelsbrott och olika trafikrelaterade uppdrag. Dessutom har vi gjort framsteg i utredningen av den våldshandling som inträffade i Räckhals i Vanda i början av januari.

Höga hastigheter i trafiken trots snöfall och halt väglag

Utmanande väglag och på sina ställen mycket hala vägytor var inte ett hinder förra veckan för att patruller inom trafikpolissektorn mätte stora överhastigheter för flera förare. 

– Inte mindre än nio förare misstänks för grov likgiltighet gentemot trafiksäkerheten och en 17-årig ung man som kör bil med undantagstillstånd är misstänkt för att ha gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten genom att köra 155 km/h i ett område där begränsningen är hundra. Flera förare som saknade giltig körrätt påträffades också i trafiken, berättar kommissarie Asko Sartanen.

– Förutom hastighetsövervakning och övervakning av körsättet bistod våra patruller fältpatrullerna i hanteringen av larmuppdrag under helgen, fortsätter Sartanen.

Polisen hade en bråd vecka – en mängd varierande uppdrag

Polisen hade en mycket bråd vecka inom övervaknings- och alarmfunktioner. Under veckan utfördes totalt 1550 olika polisuppdrag. 

– Av uppdragen under veckan inträffade 500 under helgen och speciellt natten mellan fredag och lördag var mycket livlig. Kylan och coronarestriktionerna hade en effektiv lugnande inverkan särskilt på allmänna platser under natten mellan lördag och söndag. Under helgen utfördes över 170 uppdrag som hänförde sig till skydd av individen, av dessa var 70 hemutryckningar. Antalet hemutryckningar har varit högt under tiden med coronarestriktioner särskilt under helgerna, och en stor del av uppdragen är så kallade oljudsutryckningar, men en del av dem är olika våldsuppdrag relaterade till hemutryckningar, berättar kommissarie Jarmo Ojala.

Misshandelsbrott, rån och trafikrelaterade uppdrag

Förra veckan skedde det inte någon egentlig förändring av det totala antalet misshandelsbrott jämfört med tidigare veckor, men de flesta skedde på privata platser, det vill säga i människors hem, och polisen registrerade totalt 45 av dem. Totalt registrerades 13 misshandelsbrott på offentliga platser. Sex rånbrott registrerades förra veckan och de inträffade främst nattetid. I övrigt gällde uppdragen i stor utsträckning berusade, störande beteende, rattfyllerister, egendomsfall, utförande av handräckning, sökande efter efterlysta samt övervakning av den allmänna ordningen och säkerheten på platser där människor rör sig och vistas.

– Förra veckan var patrullerna sysselsatta av en stor mängd trafikrelaterade uppdrag. Inte mindre än 132 kollisioner registrerades hos oss förra veckan, av dessa var 24 djurkollisioner. Antalet olika typer av brott mot liv och hälsa har jämnat ut sig men vi stöter fortfarande på eggvapen och andra farliga tillhyggen i samband med uppdragen, fortsätter Ojala.

– Skolelevernas vinterlov orsakade inte polisen några uppdrag gällande “störande ungdomar”, och vi vill tacka de unga semesterfirarna för gott beteende, berömmer Ojala.

– Coronapandemin har också påverkat den ökande avgången av polisinrättningens personal, men tills vidare har vi kunnat sköta de larmuppdrag som kommit till polisen och kommer att kunna sköta dem även i fortsättningen genom effektiva upplägg av arbetsskiften, sammanfattar Ojala.

Utredningen av en våldshandling som inträffade i Vanda framskrider

Utredningen av våldshandlingen som inträffade i Vanda i början av januari framskrider vid polisen i Östra Nyland.

– I samband med våldshandlingen fick en person skador som krävde sjukhusvård, men varken offret eller någon av de närvarande har varit i omedelbar livsfara, berättar kriminalkommissarie Sampsa Aukio.

– Vi grep omedelbart fyra personer på platsen, vars andel i händelserna har utretts bland annat genom förhör under utredningen. De gripna personernas roller har klarnat under förundersökningens gång och nu har vi en relativt bra uppfattning om vad som skedde i bostaden. Vi kommer att fortsätta utredningen av händelsen bland annat genom tekniska undersökningar, fortsätter Aukio.

Tjuvar for iväg med jordkablar 

Kopparjordkablar stals från ledningsstolpar på järnvägen förra helgen, mellan lördag och söndag, på Saharintie i Mäntsälä. 

– Tjuvarna hade kommit in på händelseplatsen, servicevägen som löper väster om järnvägen, genom att bryta upp bommen i den norra ändan av vägen. Bredvid bommen hittades två skospår i snön samt sannolikt spåren av en terränghjuling, berättar kriminalkommissarie Krista Vallila.

– Det är möjligt att det har rört sig motionärer vid händelseplatsen vid tidpunkten för incidenten och motocrossbanan i Numminen ligger också i närheten, och därför är alla observationer av suspekta personer eller fordon som rörde sig i området vid tidpunkten för händelsen värdefulla för oss. Vi ber alla som sett något rapportera om sina observationer till polisinrättningens e-post vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi, fortsätter Vallila.

Brott och utredning Nyheter Polisinrättningen i Östra Nyland Trafik Övervakning och larmverksamhet