Information om insamlingstillstånd har publicerats på polisens hemsida

Utgivningsdatum 10.11.2021 9.10
Nyhet

Har någon bett dig om en donation? Eller är du intresserad av insamlingsfrågor och de syften som frivilligorganisationer insamlar pengar till? Visste du att du kan kolla upp information om insamlingstillstånd på polisens hemsida?

Polisstyrelsen har publicerat en lista över alla gällande insamlingstillstånd. Listan uppger information om vilka aktörer som har fått tillstånd till att samla pengar och till vilka syften. Dessutom kan du kolla insamlingstillståndsnummern samt tillståndets giltighetstid från listan.

Det kan vara nödvändigt att kolla upp information om insamlingstillstånd till exempel om någon ber dig att donera eller om du har annars funderat på att bli en donator. Innan du gör ett donationsbeslut, är det värt att kolla på att det är en lagligt organiserad insamling.

För en penninginsamling lämnar en behörig arrangör alltid åtminstone följande information:

  • Penninginsamlingens anordnare
  • Ändamålet för de medel som ska samlas in
  • Tillståndsnummer eller nummer för småskalig insamling

Du kan använda den här informationen för att skilja mellan en lagenlig anordnad insamling och en olaglig insamling.

Om tillståndsnumret anges, kan du kontrollera dess riktighet på polisens webbsidor.

Listan över insamlingstillstånd hittar du på poliisi.fi Penninginsamlingar - Polisen (poliisi.fi) sidor. Listan uppdateras en gång i månaden. Om du inte hittar det insamlingstillstånd som du söker, eller det finns någon annan anledning att tvivla på tillståndets existens eller giltighet, kan du också ta kontakt med Polisstyrelsens Lotteriförvaltning ([email protected]) och därifrån säkerställa tillståndets giltighet.

Du kan också kolla på listan om du är annars intresserad av insamlingsfrågor och till exempel funderar på var frivilligorganisationer insamlar pengar. Mer information om insamlingar finns på polisens webbsidor Ansök om tillstånd för lotteri och penninginsamling - Polisen (poliisi.fi).

Tips: Listan över insamlingstillstånd är lång. För att underlätta din sökning, tryck på Ctrl + F (Mac Cmd + F, förstoringsglas på din mobil) för att öppna en sökruta där du kan till exempel ange ett tillståndsnummer.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen sv