Intensifierad övervakning på serveringsställen - Antalet anmälningar till regionförvaltningsmyndigheterna ökade

8.10.2021 9.41 | Publicerad på svenska 8.10.2021 kl. 9.42
Nyhet

Polisen granskade ca 190 serveringsställen 27.9–3.10 .2021 i under en period av övervakning av serveringsställen och utlänningar. Övervakningen utfördes i samarbete med alkoholinspektörerna, räddningsverken och arbetarskyddsinspektörerna.

På serveringsställena upptäcktes åtta förseelser i anslutning till ordningsövervakning. I merparten av fallen (5 st.) hade en person som var verksam i ordningsvaktsuppgifter inte med sig sitt ordningsvaktskort i arbetet. 

- Polisen och alkoholinspektörerna var tvungna att i år i 18 fall ingripa i servering till klart berusade personer. Under årets övervakning konstaterades lyckligtvis inga förseelser för servering till minderåriga, konstaterar polisinspektör Ari Järvenpää.

I samband med övervakningen anmäldes sammanlagt 46 olika brister och förseelser till regionförvaltningsmyndigheterna. Vid serveringsövervakningen gjordes fem brottsanmälningar. 

I samband med övervakningen granskades förutsättningarna för sammanlagt 509 utlänningars vistelse i landet. 

- Totalt påträffades 14 utlänningar som jobbade utan rätt att arbeta och en person som vistats olagligt i landet. I ett fall upptäcktes tecken på människohandel, säger polisinspektör Ari Jokinen.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Övervakning och larmverksamhet
Polisstyrelsen
försäljning
polisinrättningar
regionförvaltningsverk
utlänningar
utskänkning
övervakning