Jari Liukku utnämnd till polischef för Polisinrättningen i Helsingfors

Utgivningsdatum 15.2.2024 12.09
Nyhet
Bakgrundsbilden har texten
Polisstyrelsen har utnämnt Jari Liukku till polischef för Helsingfors polisinrättning från och med 1.4.2024.

Polisstyrelsen har utnämnt juris magister, vicehäradshövding Jari Liukku till polischef för Helsingfors polisinrättning från och med 1.4.2024. Tjänsten besätts tidsbundet för fem år. Fyra personer sökte tjänsten som Helsingfors polisinrättnings polischef.

Liukku har en mångsidig och vittomfattande erfarenhet av ledningsuppgifter inom inhemsk polisförvaltningen och internationella uppdrag. Han har fungerat som direktör för Europols center för bekämpning av allvarlig och organiserad brottslighet sedan mars 2014. Före det har Liukku fungerat bland annat som polischef för Västra Nylands polisinrättning 2010–2017, som biträdande polischef för Helsingfors polisinrättning 2005–2010 och som biträdande chef för centralkriminalpolisen 2002–2005.

Polischefen leder polisinrättningen. Han ansvarar för polisinrättningens verksamhet samt verksamhetens effektivitet, resultat och utvecklande. Polischefens uppgift är att leda polisinrättningen enligt polisförvaltningens bekräftade mål, administrera de ekonomiska resurserna och ledandet av personalen. Han bekräftar polisinrättningens verksamhetslinjer och tyngdpunkterna för verksamheten samt ansvarar för polisinrättningens beredskap och färdighet. Han handhar också om polisinrättningens samarbete med intressegrupperna samt om effektiv kommunikation.

Brott och utredning Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Trafik Övervakning och larmverksamhet