Kampanjen Vakna! påminner om bedrägerier och om trafiksäkerheten

Utgivningsdatum 28.3.2021 10.00
Nyhet

Kampanjen Vakna! som polisen startade förra hösten fortsätter. Målet är att få människor att stanna upp, vakna och söka hjälp i tid. Vecka 13 fokuserar vi på bedrägerier som riktats mot äldre personer och vecka 16 påminner vi om ett säkert trafikbeteende.

Kampanjens fem teman; mentala problem, drogproblem, våld i nära relationer, bedrägerier på nätet och trafiksäkerhet har plockats fram ur polisens analys. 

– Det är mycket viktigt att förebygga nya virussmittor, men samtidigt är det viktigt att komma ihåg och inse att ensamhet, penningbekymmer samt missbruk och psykisk ohälsa redan har pressat många människor till gränsen för vad de orkar på grund av den utdragna coronasituationen. Vi på polisen är bekymrade över dem som befinner sig i en svår situation och vill påminna alla om att vi ska ta hand om varandra tillsammans. Ingen ska lämnas ensam och det finns alltid hjälp att få, säger polisöverdirektör Seppo Kolehmainen.

Coronaläget har lett till ett ökat antal bedrägerier som riktas mot äldre personer

Antalet bedrägerier som begås med hjälp av Internet, som har kommit till polisens kännedom, har fortsatt att öka. Från 2019 till 2020 har antalet så kallade nätbedrägerier som kommit till polisens kännedom ökat med över 30 procent. Polisen har ökat samarbetet inom brottsförebyggande kommunikation med myndigheterna och andra aktörer. 

– På senare tid har olika typer av bedrägerier som riktats särskilt mot ålderstigna personer förekommit dagligen i nyhetsrubrikerna. Ungefär 4 500 fall av bedrägerier som riktats mot personer över 65 år anmäls till polisen varje år, vart och ett av dessa är ett för mycket säger polisinspektör Tuomas Pöyhönen på Polisstyrelsen.

Brottslingarna använder en mängd olika metoder och platser. Brottet kan ske såväl hemma, i telefon som på nätet.

Nätmiljö som gärningsplats

Enligt Pöyhönen har metoderna för bedrägerier som begås med hjälp av Internet utvecklats på ett sådant sätt att det är svårt att skilja brottslig verksamhet från laglig verksamhet. Brottslingar har till exempel skapat finskspråkiga webbplatser som ser riktiga ut. Gärningsmännen kan ta kontakt på finska och samtalen kommer från telefonnummer i Finland. 

Enligt Pöyhönen är det ofta svårt att nå ut till åldringar och varna dem för bedrägerier. 

– Därför är det viktigt att olika parter samarbetar med varandra. Dessutom ska var och en av oss ta hand om våra närstående och om ålderstigna personer som vi känner och berätta för dem om hur dagens brottslingar agerar och om potentiella ställen där man kan bli lurad, säger han.

Under fjolåret förekom även så kallade placerings- och VD-bedrägerier allmänt i vilka skadorna som orsakades genom brott uppgick från några tusen upp till flera hundratusen euro. 

Den vanligaste bedrägerimetoden 2021 har varit de så kallade helpdesk-bedrägerierna som gjorts per telefon. I dessa presenterar sig uppringaren t.ex. som Microsofts IT-expert och förklarar att en hacker tagit sig in i offrets dator och att det föreligger risk för att offret förlorar sina pengar.

 – Gärningssättet omfattar ofta installering av ett fjärranvändningsprogram eller phishing efter kredit- och bankkortsuppgifter. Offren för dessa är uttryckligen ålderstigna personer, berättar Tuomas Pöyhönen.

Året var exceptionellt även i trafiken 

Året 2020 var mycket exceptionellt även i trafiken, eftersom trafikvolymerna minskade dramatiskt på grund av coronapandemin.

– Detta orsakade utmaningar för polisen eftersom det fanns mer utrymme på vägarna. En del särskilt av unga, dvs. manliga förare under 25 år betedde sig på ett livsfarligt sätt i trafiken. De riktigt höga hastigheterna som kom till polisens kännedom ökade med cirka 40 procent jämfört med året innan, säger polisöverinspektör Hannu Kautto på Polisstyrelsen.

I dessa fall handlade det om hastigheter som överskred den tillåtna hastigheten med minst 50 km/h.

Kautto säger att en annan anmärkningsvärd faktor från fjolåret är en ökning av antalet rattfyllerifall med ungefär tio procent trots att polisen avstod från stora razzior med utandningsprov på grund av coronasituationen.

Ifjol fick polisen fast 20 335 personer som körde under påverkan av rusmedel då motsvarande siffra år 2019 var 18 499 berusade förare. Ökningen var störst inom så kallad drograttonykterhet, där ökningen var en tredjedel (cirka 33 procent) jämfört med år 2019. 

– Utvecklingen är oroande och fokus i trafikövervakningen 2021 ligger på grovt äventyrande av trafiksäkerheten och rattfylleri, säger Kautto.

Viktigt att diskutera med ungdomar

Familj och kompisar kan bygga upp färdigheter för unga förare genom att ge dem information och skapa rätt inställning till säker trafik bl.a. genom att föregå med gott exempel. 

– Var uppmärksam på vem som kör bilen som ditt barn sätter sig i. Helg, berusade kompisar som passagerare, en ung och oerfaren förare som är mottaglig för påtryckning från kompisarna är en riskbenägen kombination. Diskutera dessa saker med ditt barn, oavsett om hen är förare eller passagerare, påminner Kautto.

Vakna! Sök hjälp!

En person som blivit offer för bedrägeri eller en missbrukare kan skämmas och därför kan alla hjälpa sin granne att söka hjälp. 

På kampanjens webbplats har samlats viktig kontaktinformation till stöd för att söka och få hjälp. Kampanjen samarbetar med intressegrupper och styr med hjälp av videor, annonsering på sociala medier, podcaster och utskriftsmaterial människor till att söka hjälp. 

Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisstyrelsen