Kör- och vilotider ett av de prioriterade områdena för övervakningen av den tunga trafiken

Utgivningsdatum 15.7.2022 9.30
Nyhet

Polisen skärper övervakningen av den tunga trafiken i hela landet från måndag till söndag den 18–24 juli 2022. 

Alla polisinrättningar deltar i den riksomfattande intensivövervakningen. Övervakningsperioden är en del av Europeiska trafikpolisnätverkets (ROADPOL) övervakningstema i hela Europa.

Övervakningen av den tunga trafiken är ett av de prioriterade områden som fastställts för polisens trafiksäkerhetsarbete 2022. Målet med övervakningen är att förbättra trafiksäkerheten samt bekämpa den grå ekonomin och transportbrottsligheten.

– Övervakningen inriktas även denna gång på de tydligaste missförhållandena som observerats under tidigare övervakningsperioder, till exempel hur kör- och vilotider följs, hur lasten säkras och fordonets skick, säger polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen. 

Under motsvarande övervakningsperiod av den tunga trafiken 2021 granskades sammanlagt 1 579 fordon. Då observerades 290 förseelser enbart i anslutning till kör- och vilotider samt färdskrivare och brister som gällde säkring av lasten.

Enligt Heikki Kallio är målet även denna gång att granska omkring 1 500–1 700 fordon.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik