Kriminell grupp begick aktivt inbrott på byggarbetsplatser – nästan 2 000 stulna verktyg hittades i bil

Utgivningsdatum 17.5.2023 12.54 | Publicerad på svenska 10.7.2023 kl. 15.17
Nyhet

Polisinrättningarna i Helsingfors, Västra Nyland och Östra Nyland utredde en omfattande serie av inbrott på byggarbetsplatser, för vilka en utländsk kriminell grupp misstänks. Polisen misstänker att gruppen gjorde inbrott i Nyland från september 2022 till januari i år.

Brottsrubriceringarna i fallen är stölder, grova stölder och försök till stöld. De misstänkta brotten begicks i sammansättningar som omfattade tre till fem olika personer.

– Enligt vår information består den kriminella gruppen av mellan 30 och 40 personer. Gruppen har tidigare begått liknande brott i Sverige, berättar undersökningsledaren, kriminalkommissarie Mika Alanen.

De misstänkta brotten begicks huvudsakligen nattetid och riktades mot containrar där verktyg förvarades. De misstänkta använde en vinkelslip för att skära av containerns regel eller låsbygeln och bryta sig in. I vissa fall gjordes ett hål i containerväggen.

Polisen har lyckats kontakta två av de misstänkta. En av dem deltog i alla resor som den kriminella gruppen gjorde till Finland och misstänks för över 30 inbrott på byggarbetsplatser. Den andra av de misstänkta deltog endast i resan i januari 2023 och misstänks för över 20 inbrott på byggarbetsplatser.

– Resorna var drygt en vecka långa och syftet med resorna var endast att begå brott, konstaterar Alanen.

Samarbete även med myndigheterna i Estland

Helsingforspolisen genomförde förundersökningen tillsammans med polisinrättningarna i Västra och Östra Nyland. De misstänkta gärningarna begicks inom områdena för samtliga tre polisinrättningar. I början av undersökningen samarbetade man även med myndigheterna i Estland. 

– Våra samarbetspartner i Estland spelade en stor roll i att vi lyckades få tillbaka stulen egendom och returnera den till målsägarna, säger Alanen.

Den 13 januari stoppades en skåpbil i Tallinn på begäran av Helsingforspolisen. I bilen hittades 1 900 verktyg som man misstänkte att hade stulits i Finland. Det uppskattade totala värdet av verktygen var cirka 600 000 euro.

Vid förundersökningen visade det sig att verktygen i fråga hade stulits från byggarbetsplatser i Södra Finland 4–13.1.2023. Verktygen återlämnades från Estland till finska polisen, och man har lyckats koppla cirka 1 800 av verktygen till ett visst byggarbetsplatsinbrott och returnera dem till målsägarna. 

Den 15 maj lämnades brottshelheten till åtalsprövning. Åtal ska väckas senast den 8 juni. 

Stulna verktyg värda 100 000 euro hittades i skåpbil

I den andra helheten, som utreddes i ett samarbete med polisinrättningarna i Västra och Östra Nyland, har sammanlagt fem män häktats som misstänkta för inbrott på byggarbetsplatser.

Nattetid stals svetsningsutrustning och elverktyg från byggarbetsplatser i Nyland. Verktygen stals vanligen genom att man söndrade lås i containrar på byggarbetsplatser. 

Polisen följde 26–27.2.2023 fem män som misstänktes vara inblandade i stölder som anmälts till polisen. Den 26 februari sågs männen vid en skåpbil med utländska registreringsskyltar på parkeringsplatsen vid köpcentret Merituuli i Esbo. Den 27 februari stoppades männen när de var i en personbil på väg till utlandet genom Västra hamnen.

I skåpbilen som blev kvar på parkeringsplatsen vid Merituuli hittades egendom från 15 olika stölder. Stölderna hade ägt rum mellan den 20 och 27 februari. I skåpbilen fanns över 300 olika arbetsmaskiner med ett uppskattat sammanlagt värde på cirka 100 000 euro. Omkring 200 arbetsmaskiner har returnerats till sina ägare. För en del av arbetsmaskinerna har ingen ägare hittats. Vid förundersökningen visade det sig att fyra av männen i gruppen hade kommit till Finland den 18 februari med skåpbilen som användes som gömställe för den stulna egendomen.

Helsingfors tingsrätt häktade de fem männen den 3 mars som misstänkta för de stölder som undersöks. Förundersökningen av brottshelheten är nästan klar och åtalen ska väckas senast den 21 juni. 

Brott och utredning Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors