Kundserviceställena vid polisinrättningen i Västra Nyland stängda på midsommaraftonen

Utgivningsdatum 21.6.2022 15.09 | Publicerad på svenska 22.6.2022 kl. 14.09
Nyhet
Polisens kundserviceställ.

På midsommaraftonen den 24 juni 2022 är alla kundserviceställen som hör till polisinrättningen i Västra Nyland stängda. Sommaren medför avvikande öppettider i tillståndstjänsternas kundservice både i Kyrkslätt och Nummela.

Kundserviceställena på de stationer som hör till polisinrättningen i Västra Nyland är stängda på midsommaraftonen den 24 juni 2022. Tillståndstjänsterna, mottagning av hittegods och polisanmälningar är alltså inte tillgängliga på fredag.

Tillståndstjänsterna i Kyrkslätt har stängt mellan den 1 och den 31 juli 2022 och i Nummela hela sommaren

Tillståndstjänsterna i Kyrkslätt och Nummela stängs tillfälligt därför att resurserna centraliseras under semesterperioden. På detta sätt kan vi säkerställa kundserviceberedskapen särskilt på de livligaste    polisstationerna Esbo och Lojo.

Tillståndstjänsterna i Nummela har stängt hela sommaren från den 1 juni till den 31 augusti 2022. Tillståndstjänsterna i Kyrkslätt har stängt hela juli, men polisen tar ändå emot polisanmälningar och sköter ärenden som gäller hittegods. Polisanmälningar och hittegodsärenden kan skötas i Kyrkslätt vardagar klockan 9–12 och 13–16.

Polisen rekommenderar tidsbeställning

Från och med den 1 augusti 2022 betjänar tillståndstjänsternas kundservice i Kyrkslätt kunderna igen normalt från måndag till fredag klockan 9–12 och 13–16. Polisen rekommenderar att kunderna beställer tid till tillståndstjänsterna på förhand för att inte behöva köa. Det går att sköta ärenden även utan att ha bokat tid, men då är det skäl att vara beredd på att köa. I Kyrkslätt används könummer fram till klockan 15.

Polisinrättningen i Västra Nyland tillhandahåller tillstånds- och polistjänster under vardagar även i juli på huvudpolisstationen i Esbo samt på polisstationerna i Lojo och Raseborg.  Polisinrättningens utbud av elektroniska tjänster är omfattande särskilt i fråga om tillståndstjänster. 
 

Esbo Kyrkslätt Lojo Nyheter Polisinrättningen i Västra Nyland Raseborg Tillståndtjänst