Marknadsföring och försäljning av lottodragningarna 121Lotto och 365Lotto förbjudna i Finland

Utgivningsdatum 2.6.2022 8.00
Nyhet

Med sina beslut av den 31 januari 2022 har Polisstyrelsen förbjudit bolagen Nordic Tech Services N.V. och Viking Technology N.V. från Curacao att anordna penningspel. Förbuden gäller marknadsföring och försäljning av penningspel som riktas till Finland via telefon. Polisstyrelsen har förenat förbuden med ett vite på 25 000 euro. Lottodragningarna har marknadsförts och sålts i Finland per telefon åtminstone under produktnamnen 365Lotto och 121Lotto.

Polisstyrelsen förbjöd det olagliga anordnandet av penningspel, eftersom bolagen inte upphörde med sin verksamhet trots myndigheternas anmärkningar. Förbuden gäller i tolv månader från och med den 5 maj 2022.  Polisstyrelsen utdömer vitet, om bolagen fortsätter anordnandet av de penningspel som förbjudits genom besluten. 


– Tillsynsåtgärderna inleddes när Polisstyrelsen fick anmälningar om lottovadslagning som erbjudits per telefon. Under de finskspråkiga samtalen erbjöds konsumenterna tidsbegränsade beställningar av penningspel som debiteras varje månad. Enligt konsumenterna har det varit svårt att göra sig fri från avtalen. Nu har verksamheten förbjudits då den fortsatt trots Polisstyrelsens anmärkningar, konstaterar överinspektör Seela Saraniva från Polisstyrelsens lotteriförvaltning. 

Även konsumentrådgivningen vid Konkurrens- och konsumentverket och konsumentombudsmannen har blivit kontaktade på grund av detta. Den 30 mars 2021 publicerade Polisstyrelsen tillsammans med konsumentombudsmannen ett meddelande om ärendet. Du kan läsa meddelandet här: https://poliisi.fi/-/kuluttajia-varoitetaan-laittomasta-rahapelien-puhelinmarkkinoinnista?languageId=sv_SE 

Försäljning och marknadsföring av penningspel i Finland 

I Finland är vadslagning och penningspel verksamhet som regleras genom lotterilagen. På Fastlandsfinland är det Veikkaus Ab som har ensamrätt till marknadsföring och anordnande av dessa spel. Enligt lagen kan andra aktörer inte tillhandahålla penningspel på Fastlandsfinland. Från och med år 2023 kommer betalningar från spelare till bolag som meddelats marknadsföringsförbud att förhindras.

Polisstyrelsen utövar tillsyn över att lotterilagen följs, och en av Polisstyrelsens uppgifter är att garantera rättsskyddet för dem som deltar i lagliga penningspel. När problem uppstår kan Polisstyrelsen dock inte hjälpa enskilda konsumenter som spelat spel som tillhandahålls av aktörer som strider mot lagen.

På Fastlandsfinland utförs ingen laglig telefonförsäljning av penningspel, eftersom bolaget med ensamrätt, Veikkaus, inte utför telefonförsäljning.
 

Nyheter Polisstyrelsen Tillsyn över penningspel