Över 400 misstänkta grova betalningsmedelsbedrägerier relaterade till nätbankssvindleri lämnas till åtalsprövning

Utgivningsdatum 5.6.2023 12.28
Nyhet

Centralkriminalpolisens och Polisinrättningen i Sydvästra Finlands förundersökning, som har samband med nätbanksbedrägerier, är färdig. En man i 20-årsålder är misstänkt för brotten, han har varit häktad sedan december 2022. Den här härvan hänger samman med ett mer omfattande fenomen. I samband med det har finländare de senaste åren förlorat flera miljoner euro.

Centralkriminalpolisen och Polisinrättningen i Sydvästra Finland har genom intensivt samarbete med andra polisinrättningar utrett en härva där en ung man misstänks för över 400 grova betalningsmedels-bedrägerier. Enligt förundersökningen riktade den misstänkte nätfiske mot huvudsakligen S-bankens kunder år 2022. Enligt polisens uppgifter har offren sammanlagt förlorat över en miljon euro.

– Det är fråga om nätfiskebedrägerier som genomfördes med hjälp av falska nätbankssidor. Den här typens fall har förekommit redan tidigare och visar att man inte ska logga in i sin nätbank via länkar man t.ex. får med SMS, säger förundersökningshelhetens allmänna ledare, kriminalkommissarie Matti Airaksinen vid Centralkriminalpolisen.

Alla de utredda brotten i denna härva genomfördes på liknande sätt och huvudsakligen från ett annat land. Gärningsmannen fick offren att logga in på en falsk nätbankssida som liknade den riktiga nätbankssidan, genom att med sms skicka en länk till sidan. Textmeddelandenas utseende var sådant att de såg ut som om de hade skickats av banken.

I sms:n skapades en känsla av brådska och offren fick veta varför de snabbt skulle logga in på sin nätbank via länken. På det sättet fick den misstänkte tag på nätbankskoderna offren hade skrivit in på den falska nätbankssidan. 

Nätfiskesidornas servrar fanns i Moldavien

Sommaren 2022 konstaterades på Polisinrättningen i Sydvästra Finland en avsevärd ökning av nätfiske mot S-bankens kunder. Polisen klarlade att en avsevärd del av de servrar som användes av nätfiskesidorna fanns i Moldavien. 

-– Samarbetet med myndigheter i Moldavien och Europol bekräftade uppfattningen om hur brotten hade genomförts tekniskt och att brotten hade begåtts av samma aktör som kunde kopplas till flera it-relaterade bankbedrägerier i olika delar av Finland. Samma unga man kopplades även samman med penningtvättsbrott som hade anmälts i huvudstadsregionen där förbrotten var bankbedrägerier, berättar kriminalöverkonstapel Jami Toivonen, som är gruppledare för cyberbrottsutredningsgruppen vid Sydvästra Finlands polisinrättning. 

Polisinrättningarna i Helsingfors, Inre Finland, Sydvästra Finland och Östra Nyland hade var för sig utrett brott med kopplingar till samma misstänkta och förundersökningen koncentrerades till CKP:s och polisen i Sydvästra Finlands utredningsgrupp. 

Den misstänkte greps i december 2022. Han har sedan dess varit häktad på sannolika skäl misstänkt för grova betalningsmedelsbedrägerier. 

Förundersökningen av sammanlagt 421 misstänkta grova betalningsmedelsbedrägerier har lämnats till Södra Finlands åklagardistrikt för åtalsprövning. Åklagare i ärendet är specialiståklagare Katja Jokela. 

Brotten har kopplingar till penningtvätt i huvudstadsregionen

Polisen misstänker att flera penningtvättare har hjälp till med att dölja offrens tillgångar på utländska konton och i virtuella valutor. Tillgångar har också cirkulerats via konton som åtkommits genom bankbedrägerier.

– Mannen som är misstänkt för de grova betalningsmedelsbedrägerierna misstänks ha en roll också i arrangemangen kring tvättandet av vinningen av brotten. Förutom de konton som den misstänkte fått i sin besittning med hjälp av brotten, har flera personer enligt polisens uppgifter rekryterats för penningtvättsverksamheten. Det är bland annat unga personer som lockats med i verksamheten genom att det ansvar som hänför sig till penningtvätt förringats, berättar kriminalinspektör Jukkapekka Risu vid polisinrättningen i Helsingfors. 

De misstänkta penningtvättsbrotten har begåtts i huvudstadsregionen och utreds i separata förundersökningar, huvudsakligen på polisinrättningarna i Helsingfors och Östra Nyland. En del av de penningtvättsbrott som har samband med härvan har redan utretts och behandlas av domstol.

De nya brottstyperna återspeglar ändringen i verksamhetsmiljön – i bakgrunden ett mer omfattande fenomen 

Helhetens exceptionella drag märks i polisens statistik över brott. I denna helhet lämnas över 400 grova betalningsmedelsbedrägerier till åklagarmyndigheten för åtalsprövning. Det är ungefär lika många brott med den rubriceringen som år 2022 registrerades i datasystemet över polisärenden. 

– Den nu färdiga förundersökningshärvan hänför sig till ändringen i polisens verksamhetsmiljö. Brottslighet som utnyttjar datanät är utmanande för hur den traditionella brottsutredningen har organiserats. Brott av den här typen är i stor utsträckning yrkesmässiga och organiserad brottslighet och därmed planerade så att brotten ska vara så svåra som möjligt att utreda, säger Airaksinen.

Enligt de uppgifter Centralkriminalpolisen har förlorade finländare år 2021 omkring 10 miljoner euro på it-relaterade bankbedrägerier. Samma år bildade polisen en riksomfattande projektutredningsgrupp för komma åt fenomenet. År 2022 var summan finländare förlorade nästan hälften mindre. 

– Trots att summorna som förlorats på grund av bedrägerier har blivit mindre och fallen har blivit utredda, är det viktigt att folk känner till fenomenet och kan se upp för och undvika it-relaterade brott. Att förhindra brott är det bästa sättet om man vill undvika förargelse och ekonomiska förluster. Polisen fortsätter målmedvetet med sitt arbete för att förebygga den här typens brott, konstaterar Polisstyrelsens polisinspektör Mikko Kiiski.

– Ett intensivt och systematiskt arbete i denna förundersökningshärva har effektiverat bekämpningen av den här typens brott. Samarbetet mellan myndigheter och banksektorn som utvecklades under förundersökningen gör det allt svårare för brottslingarna att göra vinster på brott.  Denna förundersökning och bekämpningen av brottsfenomenet har också avslöjat sådan dold brottslighet som inte tidigare kunde förnimmas lika tydligt, säger Kiiski och tackar alla dem som deltog i utredningen. 

Bli inte offer för bedrägerier, ge också dina närmaste råd

  • Logga aldrig in i din nätbank med länkar som du får med sms eller e-post eller via olika sökmotorers sökresultat.
  • Spara adressen till din nätbank i webbläsaren (browserns) eller bland dina favoriter.
  • Använd helst din egen banks mobilapplikation, som är det tryggaste alternativet
  • Tala om fenomenet med dina närmaste.

Kontakta omedelbart banken om du misstänker att kriminella har kommit över dina nätbankskoder eller om du i din nätbank upptäcker inkommande eller utgående betalningar som inte ska finnas där. Polisanmäl saken först efter det.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter Polisinrättningen i Sydvästra Finland Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet