Övervakningen av den tunga trafiken genomfördes i hetta – ett flertal överskridningar av den tillåtna massan

Utgivningsdatum 27.7.2022 10.23 | Publicerad på svenska 27.7.2022 kl. 10.27
Nyhet
Komissarie Hannu Kontola.

Polisen i Västra Nyland intensivövervakade den tunga trafiken den 18–24 juli 2022.

Veckan med skärpt övervakning av den tunga trafiken i Västra Nyland genomfördes i mycket varmt juliväder. Polisen i Västra Nyland granskade sammanlagt 46 fordon.

Ett viktigt mål med övervakningen är självfallet att öka trafiksäkerheten. Andra viktiga mål är att bekämpa grå ekonomi och transportbrottslighet.

Förarna som polisen påträffade var på gott humör.

- En positiv observation i övervakningen var att det fanns något färre sikthinder i fordonen än tidigare. Å andra sidan påträffades ett beklagligt stort antal trasiga eller spruckna vindrutor, berättar äldre konstapel Timo Toivonen.

Anmärkningar för kör- och vilotider samt lastens volym

Särskilt allvarliga brister yppade sig inte alls i denna övervakning. Som vanligt fanns det att anmärka på beträffande säkring av lasten, lastens volym och hur sociallagstiftningen inom vägtrafiken följs. Sociallagstiftningen inom vägtrafiken hänför sig bland annat till hur bestämmelserna om kör- och vilotider följs.

Beträffande lastens vikt observerades ett flertal överskridningar.

- Till exempel en asfaltmassatransport hade en totalmassa på cirka 40 900 kg. Den största tillåtna totalmassan för denna transport skulle ha varit 33 600 kg. Resultatet var böter och en avgift för överlast, konstaterar Toivonen.

Övriga påföljder var 15 böter eller avgifter för trafikförseelser samt 16 anmärkningar.

Övervakningen var en del av den riksomfattande intensivövervakningen och Europeiska trafikpolisnätverkets (ROADPOL) övervakningstema i hela Europa.

Nyheter Nyland Polisinrättningen i Västra Nyland Trafik