Polisen avslöjade en omfattande helhet med falska poliser

Utgivningsdatum 5.10.2022 9.56 | Publicerad på svenska 17.10.2022 kl. 14.53
Nyhet

Helsingforspolisen har sedan april 2022 undersökt en anmärkningsvärt omfattande brottshelhet som riktades till tiotals främst äldre kvinnor. De misstänkta sade sig vara poliser per telefon och lyckades stjäla de målsägandes bankuppgifter. Polisen misstänker flera personer för usurpation av tjänstemannabefogenhet, grova bedrägerier och försök till grova bedrägerier. De misstänkta brotten inträffade mellan oktober 2021 och juli 2022.

De misstänkta använde samma mönster i alla gärningar. Vanligtvis reste de till Sverige, där de letade efter kontaktinformation om finländare som lät äldre i en nummerupplysningstjänst. Offren valdes ut på basis av förnamn.

Under samtalen sade sig de misstänkta vara poliser eller banktjänstemän och fick tillgång till offrens bankkoder. De flyttade stora summor från offren till i förskott anlitade bulvaners konton. Med bulvaner menar polisen i detta sammanhang personer som överlämnat sina bankkonton till en kriminell organisations förfogande. 

De huvudmisstänktas medbrottslingar tog ut de stulna pengarna som kontanter i olika delar av Finland.

– I praktiken misstänks de ha tagit ut de målsägandes samtliga pensionsbesparingar. En del kreditmedel har också stulits. Förövarna strävade tydligt och målmedvetet efter att rikta sina gärningar till äldre personer. I flera fall lyckades de föra över upp till tiotusentals euro och ta ut pengarna nästan samtidigt från flera automater. I samtalen berättade förövarna ofta för offret att de förebygger brott uttryckligen av detta slag, berättar undersökningsledaren, kriminalkommissarie Matias Björklund.

Det finns över 60 målsägande runt om i Finland. Enligt förundersökningen består fallet av 16 brottsvågor som varade i ett par dagar åt gången.

Polisen använde hemliga tvångsmedel för att identifiera de misstänkta

Genom att vilseleda sina offer lyckades de misstänkta överföra sammanlagt över 700 000 euro från offrens konton. Under förundersökningen lyckades polisen tillsammans med bankerna stoppa och återbetala överföringar på sammanlagt cirka 200 000 euro. 

Bedrägerihelheten omfattar fem huvudmisstänkta som fortfarande är häktade. De är födda 1996, 1982, 1984, 1984 och 1956. 

Polisen grep de första huvudmisstänkta i maj 2022. Tre av dem greps i en personbil i juli. Av dem beslagtogs bland annat en mobiltelefon som använts för att ringa tre av de målsägande. I fordonet hittades också en terminal som använts för att söka kontaktuppgifter och ett kontantbelopp som motsvarade brottsskadan.

– Vi kom förövarna på spåren med hjälp av våra egna undersökningar. Med hjälp av hemliga tvångsmedel lyckades vi slutligen identifiera de viktigaste inblandade personerna och kunde få ett slut på den långvariga verksamheten. Det var fråga om ett löst system som också omfattade mellaninstanser. Vissa av de misstänkta varierade något i olika de olika brottsvågorna, säger undersökningsledaren Matias Björklund.

Polisen misstänker att de huvudmisstänkta ringde de egentliga bluffsamtalen och överförde pengarna vidare. De övriga misstänkta svarade för transaktionerna i Finland och till exempel för anskaffningen av brottsmedel.

– Den brottsliga verksamheten som de misstänkta bedrev har varit mycket systematisk och professionell. Över 100 personer har varit inblandade i att begå brotten. Över 20 personer har häktats. Utredningen har krävt mycket tid och internationellt samarbete av oss samt sysselsatt ett stort antal anställda, säger kriminalkommissarie Markku Juurikkamäki, som är den andra undersökningsledaren för helheten.

Sista datum för att väcka åtal för den första utredda bedrägerivågen är den 12 oktober. De flesta fallen lämnas till åklagaren i början av oktober. Sista datum för att väcka åtal är den 17 november. 

Förhindra att en närstående blir utsatt för brott

Helsingforspolisen har i slutet av september och början av oktober fått nya anmälningar om misstänkta bedrägerier där offren varit äldre personer. De misstänkta har till exempel sagt sig vara banktjänstemän och försäkringsinspektörer. Denna typ av brott begås hela tiden.

Äldre personer löper större risk att bli utsatta för bedrägeribrott än yngre. Brottslingar utnyttjar till exempel sjukdomar som sänker funktionsförmågan. På nätet utnyttjar bedragare vissa äldre människors bristfälliga it-kunskaper.

Bedragare begår också brott ansikte mot ansikte och per post. De kan ge sig ut för att vara poliser eller andra personer som verkar pålitliga.

De kan berätta till målsäganden att hen har vunnit något eller sälja olika produkter. Det är också vanligt att de påstår sig samla pengar för ett gott ändamål.

Ge råd och stöd dina närstående så att de inte blir utsatta för bedrägerier eller några andra brott: 

• Håll kontakt.
• Ge tips om tecken på bedrägeri.
• Påminn om att inga bankkoder ska lämnas ut till någon.
• Berätta hur man känner igen en riktig polis.
• Påminn om att man inte behöver öppna dörren för någon man inte känner. 
• Berätta att polisen, någon annan myndighet eller bankpersonalen aldrig kommer att fråga efter någons bankkoder per telefon, e-post eller vid hemmets dörr.
• Ge instruktioner för var de kan få hjälp om det behövs.
• Påminn dem om nödnumret 112.
• Var intresserad av dina närstående och fråga hur det står till med dem
• Gör en brottsanmälan, om du misstänker ett brott.

Brott och utredning Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors