Polisen effektiverar bekämpningen av cyberbrott: Finland med i Europols samarbetsgrupp

Utgivningsdatum 20.12.2022 8.36
Nyhet

Den internationella samarbetsgrupp som verkar i Europols högkvarter undersöker och förhindrar cyberbrottslighet. Finland blir ny medlem i denna grupp och skickar sin representant till Europol från centralkriminalpolisen.

Avsikten med att gå med i samarbetsgruppen är att effektivera bekämpningen av cyberbrottslighet.

– Datanätsbrottslighet är nästan alltid riksgränsöverskridande internationell brottslighet som bäst kan bekämpas med internationellt myndighetssamarbete i realtid. Bekämpningen av datanätsbrottslighet kräver snabbt informationsutbyte mellan lagövervakningsmyndigheterna och smidigt operativt samarbete i praktiken. J-CAT-gruppen möjliggör snabbt informationsutbyte och effektiva åtgärder som kräver internationellt samarbete, berättar kriminalinspektör Tero Muurman vid centralkriminalpolisen.

The Joint Cybercrime Action Taskforce, dvs. J-CAT är en samarbetsgrupp vid Europol som vidtar underrättelsebaserade åtgärder i syfte att bekämpa hot om cyberbrott och föremål för cyberbrott.

J-CAT bekämpar till exempel gränsöverskridande brott som begås med hjälp av datanätet, betalningsmedelsbedrägerier och sexuellt utnyttjande av barn på nätet samt ingriper i åtgärder som möjliggör brott till exempel på darknet.

Gruppen grundades vid Europol 2014. Den består av representanter från sammanlagt 19 länder inom och utanför EU. Den nyaste medlemmen är Finland vars representant ska utnämnas till centralkriminalpolisen och skickas till Europol.

Gruppen väljer sina bekämpningsobjekt utifrån de fall som medlemsländerna föreslår och stöder medlemsländerna i utredningen av fallen. År 2021 genomförde gruppen 25 cyberinsatser.

– Europols Cyber Crime Center (EC3) har även hittills varit en viktig samarbetspartner för polisen när det gäller bekämpning av datanätsbrottslighet. Genom att gå med i J-CAT och placera en permanent kontaktperson i verksamheten blir informationsutbytet som gäller cyberbrottslighet ännu bättre samtidigt som förutsättningarna för internationellt samarbete och därigenom polisens möjligheter att bekämpa cyberbrott också förbättras, säger Muurman.

Läs mer: Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT) | Europol (europa.eu)

Redigerade 22.12.2022: Specificerad utnämningen av den finska representanten

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter