Polisen effektiviserar avslöjandet av drogpåverkade förare i trafiken

Utgivningsdatum 13.11.2023 10.32
Nyhet

Polisen har för avsikt att i fortsättningen systematiskt utföra snabbdrogtester till exempel av alla förare av motordrivna fordon som är inblandade i kollisioner.

Tidigare har det i samband med kollisioner utöver utandningstester för alkohol gjorts snabbdrogtester i princip bara om förarens beteende har väckt misstanke om drogpåverkan. 

Enligt lagen kan polisen utföra utandningstester med alkometer eller snabbdrogtester på alla förare av motordrivna fordon. Utandningstester med alkometer är dock det primära sättet. När polisen misstänker alkoholrattfylleri ska föraren i första hand genomgå ett precisionsalkometertest och vid misstänkt narkotikafylleri ett blodprov.

Vid en kollision går den som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri i allmänhet miste om försäkringsersättning och detsamma gäller passagerarna. Av en person som på nytt gör sig skyldig till rattfylleri kan fordonet beslagtas, och vid rättegång kan fordonet dömas förverkat till staten. 

Det viktigaste är att hänvisa drogförare till vård. Ju tidigare missbruket fås under kontroll, desto bättre är det för individen och samhället.

Polisen har konkurrensutsatt apparaterna för snabbdrogtester. De är bekant från tidigare år. Användningen av dem säkerställs genom utbildning som importören ger.

De nya anvisningarna baserar sig på Polisstyrelsens anvisning Utredning av förarens körskick vid trafikövervakning, som trädde i kraft 23.10.2023.

Körning under drogpåverkan har minskat

 Utvecklingen av de vanligaste konstaterade mängderna narkotika 2016−2022.
Källa: CKP: Kriminaltekniska laboratoriets statistik
De vanligaste drogerna. Amfetamin / metamfetamin / buprenorfin / tetrahydrokannabinol (THC) / metylendioxymetamfetamin (MDMA) / kokain

Antalet förare som körde under drogpåverkan avtog 2020.  En helt motsvarande utveckling uppvisar också Institutet för hälsa och välfärds avloppsvattenundersökningar. Det har alltså också funnits färre droger på marknaden. Användning av alla rusmedel i trafiken ökar dock risken för att också begå andra brott än rattfylleri. 

Fram till slutet av september 2023 har polisen påträffat cirka 7 000 alkoholpåverkade och cirka 4 500 drogpåverkade förare i trafiken.