Polisen har blivit klar med den omfattande utredningen av terroristbrott

Utgivningsdatum 30.6.2023 9.00
Nyhet

Polisinrättningen i Sydvästra Finland har blivit klar med utredningen som gäller terroristbrott. Förundersökningsprotokollet skickas till åklagaren för åtalsprövning inom de närmaste dagarna.

Den slutförda förundersökningen gäller en omfattande helhet av terroristbrott, där de misstänkta är en grupp på fem personer, bosatta i trakterna kring Kankaanpää. Enligt polisen bildar de en grupp med radikal högerextremistisk ideologi.

På basen av förundersökningen som skickas för åtalsprövning har gruppen i terroristiskt syfte stulit eller på annat sätt skaffat för användning och hanterat skjutvapen, dynamit och gödsel som innehåller ammoniumnitrat.

En ny brottsbenämning

Enligt polisen har männen övat sig att använda vapen och ämnen bl.a. genom skjutningar, tillverkning av sprängämnen av gödsel och användning av sprängämnen.

– Förberedelsebrottet som utretts i förundersökningen har preciserats till misstanke om  deltagande i utbildning för ett terroristbrott, berättar undersökningsledaren, överkommissarie Toni Sjöblom.

Brottsbenämningarna är följande:

  • Grovt skjutvapenbrott som begåtts i terroristiskt syfte
  • Uppsåtligt sprängämnesbrott som begåtts i terroristiskt syfte
  • Deltagande i utbildning för ett terroristbrott
  • Grov stöld som begåtts i terroristiskt syfte (två olika brottsmisstankar)

På basen av förundersökningen misstänker polisen att de misstänkta har haft som en del av utbildningen avsikt att rikta en explosiv attack mot förläggningen i Niinisalo.

De olika skedena misstänks ha börjat i början av år 2016 och de har fortsatt fram till slutet av 2019. Tre av männen misstänks för delaktighet i alla ovannämnda brott, medan en man misstänks för alla andra brott än det ena stöldbrottet och en man endast för deltagandet i utbildning.

Även våldsdåd utreds

I samband med förundersökningen har också utretts våld mot sexuella minoriteter, där ideologin ligger som grund och därav s.k. hatmotiv.

– Dessutom misstänks att det inom gruppen har skett våld och utpressning som anknyter sig till intern disciplin. Förundersökningen som gäller våldsdåden skickas också för åtalsprövning, säger Sjöblom.

Sydvästra Finlands polis tackar för samarbetet med skyddspolisen, centralkriminalpolisen, Europol och Helsingfors polisinrättning. 

– Den här helheten påvisar Finlands polis förmåga att utreda även exceptionella brott och att de brottsbekämpande myndigheternas samarbete på nationell och internationell nivå är utmärkt, bedömer Sjöblom.

”Samhället bör hålla sig vaken”

Enligt honom har det exceptionella brottsärendet utmanat utredningsgruppen på många delområden.

– Särskilt uppfattningen om hur världsomfattande spridningen av den radikala högerextremistiska ideologin är, har ändrat världsbilden hos dem som har deltagit i utredningen. Samhället bör hålla sig vaken vad gäller olika extrema tankar och fundera på med vilka medel vi kan förebygga hot och vid behov ställa gärningsmännen till svars, summerar Sjöblom.
 

Brott och utredning Nyheter Polisinrättningen i Sydvästra Finland Satakunta