Polisen har utrett störningar som orsakats med elsparkcyklar i området kring Tölöviken

Utgivningsdatum 11.6.2021 10.42 | Publicerad på svenska 14.6.2021 kl. 15.52
Nyhet

Störningsfall där två pojkar på elsparkcyklar slog människor åtminstone i närheten av Tölöviken har väckt diskussion i sociala medier och medier i början av maj. Helsingforspolisen fick flera brottsanmälningar gällande fallet.

I förundersökningen framkom att gärningsmännen var tre pojkar under 15 år. Enligt lag har personer under 15 år inte straffrättsligt ansvar för sina gärningar, varför utredningen har handlat om undersökning av en brottslig gärning som avses i förundersökningslagen.

I detta fall har polisen hört de tre pojkarna på polisstationen. Vårdnadshavarna och barnskyddet har meddelats. Polisen kommer att avsluta förundersökningen.

Målsägandena var 14 vuxna personer.

– I förundersökningen framkom att motivet var att pojkarna ville retas med människor och göra dem arga. Motivet var alltså inte sexuellt. Pojkarna var mycket ledsna för sina gärningar i förhören, säger undersökningsledaren kriminalkommissarie Jutta Antikainen.

Polisen råder fortfarande att i liknande fall bör man så fort som möjligt ringa nödnumret, anteckna signalementen på de misstänkta och göra en brottsanmälan.

Brott och utredning Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors