Polisen i förebyggande arbete inför en tusenhövdad publik i Kyrkslätt

Utgivningsdatum 16.3.2023 14.07 | Publicerad på svenska 20.3.2023 kl. 12.15
Nyhet
Poliisi Johanna Lindroos puhuu orkesterin edessä yleisölle.

Polisinrättningen i Västra Nyland, Kyrkslätt kommun och Helsingfors polismusikkår arrangerade Pidä huolta-upplysningskonserter för unga den 14 mars. Evenemangen hölls för första gången i Kyrkslätt.

Star Wars, komponerad av John Williams, öppnade konserten i Jokirinteen oppimiskeskus i Kyrkslätt. Polisens representationsorkester, Helsingfors polismusikkår, konserterar runt om i Finland och når årligen över 50 000 åhörare, av vilka över hälften är barn och unga.

Den 14 mars framträdde Polismusikkåren för första gången i Kyrkslätt, där det ordnades två upplysningskonserter för elever i årskurserna 7–9. Teman för konserterna var rusmedel, mobbning, sexuell självbestämmanderätt, sociala medier och våld. Det fanns över 1000 ungdomar i konsertpubliken.  Också ordföranden för Kyrkslätt kommunfullmäktige, riksdagsledamot Anders Adlercreutz, var på plats för att hälsa på de unga.

Berättelser ur verkligheten talar sitt tydliga språk

Föreläsarna var erfarna poliser som arbetar med att utreda brott som anknyter till konserternas teman. Som lokal expert medverkade äldre konstapel Johanna Lindroos inom den förebyggande verksamheten vid polisinrättningen i Västra Nyland. Lindroos talade om nätmobbning med den gedigna erfarenhet hon har genom sitt arbete med ungdomar.

Den sexuella självbestämmanderätten togs upp av kriminalkonstapel Maija Aunio, med lång erfarenhet av utredning av sexualbrott vid polisinrättningen i Helsingfors. Hennes fasta ståndpunkt är att sexuell självbestämmanderätt ska tillhöra alla på jämlika villkor. Slutligen höll narkotikapolisen Jari Kyllönen, som också valts till årets polis, ett oförskönat informationsinslag om missbrukarvärldens verklighet.

För många kan konserten vara första gången de möter polisen

Polisen får regelbundet förfrågningar från hela Finland om att komma till skolor för att föreläsa om ämnen som berör unga. Under den långa pandemitiden ökade behovet ytterligare.

– Genom Pidä huolta!-upplysningskonserterna lyckas vi nå en hel åldersgrupp i kommuner och städer, säger överkapellmästare Sami Ruusuvuori.

Konserterna erbjuder förebyggande information med låg tröskel för unga. För många kan tillställningen också vara första gången de möter polisen. Konserten är därför ett positivt sätt att visa att även om polisen i vissa situationer kan uppfattas som glädjedödare bland ungdomar, är polisens syfte att hjälpa ungdomar och förebygga brott, mobbning och skadligt beteende.

– Vi vill tala om för ungdomar att man kan vända sig till polisen så hjälper vi till. Polisen arbetar också i multiprofessionella team för att de unga ska få den bästa hjälpen i olika situationer, säger Ruusuvuori.

Den första konserten blev fullbokad på 18 sekunder

Helsingfors polismusikkår är en professionell orkester bestående av 43 musiker som framför fartfyllda rockarrangemang och filmkompositioner för unga. I Västra Nyland har det redan i flera år hållits upplysningskonserter i Esbo. Där hölls liknande Pidä huolta!-konserter senast hösten 2022. I början av året höll Polismusikkåren också Kalla på polis 112-upplysningskonserter för daghems- och lågstadiebarn.

– Om Polismusikkårens popularitet vittnar det faktum att den första konserten i Esbo kulturcentrum blev fullbokad på 18 sekunder, säger Ruusuvuori.

​​​​​

Kyrkslätt Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisinrättningen i Västra Nyland