Polisen ingrep i hundratals förseelser under veckoslutets mopedövervakning

Utgivningsdatum 28.5.2024 14.07
Nyhet

Under veckoslutet 24–26.5.2024 övervakade polisen i hela landet mopeders, motorcyklars och andra lättare fordons och deras förares skick samt trafikbeteendet. Övervakningen riktades också mot eldrivna transportmedels skick och hastighet.

Resultaten av övervakningen

Under övervakningen granskades cirka 1 500 mopeder, motorcyklar, lätta fyrhjulingar och motorcyklar samt drygt 500 bilar. Vid övervakningen påträffades 21 rattfulla, 101 förare som saknade tillräckligt körkort för fordonet och 116 körrättsinnehavare meddelades körförbud.

Polisen ingrep 12 gånger i onödig eller störande körning och 150 gånger i andra brott mot trafikreglerna. Antalet olagliga personlaster som påträffades var 18, antalet fordon vars fordonskategori ändrats 37 och antalet fordon vars skick inte motsvarade bestämmelserna 233. 

Polisinspektör Tuomo Katajisto från Polisstyrelsen ser resultaten som förväntade, även om t.ex. antalet rattfulla och fordon i ändrad kategori var mindre i förhållande till antalet granskade fordon än vid motsvarande övervakning i fjol. 

− I idealfallet och med tanke på trafiksäkerheten skulle det få förekomma mycket färre fel och regelbrott, konstaterar Katajisto.

Nyheter Polisstyrelsen Trafik