Polisen inleder ingen förundersökning om tjänstebrott i ärendet för offret för brottet mot liv i Forsby

31.8.2021 13.56 | Publicerad på svenska 3.9.2021 kl. 15.36
Nyhet

På grund av aspekter som framkommit vid förundersökningen av det så kallade Forsbymordet gjorde polisinrättningen i Helsingfors en preliminär utredning i avsikt att klarlägga om det finns skäl att misstänka tjänsteinnehavarna inom den grundläggande utbildningen och barnskyddet med något slags anknytning till offrets ärende för brott.

Med anledning av ärendets art och anställningsförhållandena av personerna i anslutning till ärendet bedömdes ärendet i första hand utifrån rekvisitet för brott mot tjänsteplikt.

– Polisinrättningen i Helsingfors inhämtade mycket information för att utreda ärendet. Materialet i den preliminära utredningen består huvudsakligen av allmänna handlingar och utlåtanden. Sammanlagt 44 personer ombads att lämna ett utlåtande vid den preliminära utredningen, säger kriminalkommissarie Markku Silén.

Skolan har ingripit i mobbningen korrekt

Utredningen för undervisningsväsendets del tyder på att skolan har ingripit i alla mobbningsfall som kommit till dess kännedom korrekt. Det har inte kommit fram att skolan mot lagen om grundläggande utbildning skulle ha försummat att sörja för en trygg inlärningsmiljö eller förhållit sig likgiltigt till sin skyldighet att upprätthålla och övervaka skolfreden.

Således har det inte kommit fram någon konkret utredning i ärendet som skulle ge stöd för att misstänka skolan eller dess personal för tjänstebrott.

Barnskyddet har uppfyllt kraven i barnskyddslagen

Utredningen för barnskyddets och socialarbetarnas del ger en något spänd bild av veckoslutets händelser och förhållandena på barnskyddsanstalten.

– Med tanke på de här förhållandena präglas regleringen och anvisningarna som förpliktar barnskyddet av att de lämnar rum för tolkning, och ur en enskild barnskyddsanstalts synpunkt kan de resurser och den beredskap som finns under veckoslutet ha en stor inverkan på vilka åtgärder som i verkligheten är ändamålsenliga, konstaterar Silén.

Det kom dock inte fram att de anställda inom barnskyddet vid sina tjänsteuppdrag skulle ha försummat sin tjänsteplikt som grundar sig på förordningar och bestämmelser. Enligt utredningen har barnskyddsanstalten och barnskyddet generellt uppfyllt de krav som ställs på verksamheten i barnskyddslagen med tillräcklig noggrannhet. Således har det inte kommit fram någon konkret utredning i ärendet som skulle ge stöd för att misstänka barnskyddet eller barnskyddsanstalten för tjänstebrott.

– Den centrala slutsatsen från den preliminära utredningen är att det inte finns skäl att misstänka grundskolans lärare, rektorer, barnskyddsarbetare, andra tjänsteinnehavare eller någon annan för brott mot tjänsteplikt, brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet, och inte heller för något annat brott, avslutar kriminalkommissarie Markku Silén.

Polisinrättningen i Helsingfors har ingenting annat att meddela om ärendet. 

Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors
Polisinrättningen i Helsingfors
brottmål