Polisen intensivövervakade användningen av rusmedel i trafiken i juli 

Utgivningsdatum 9.8.2023 9.57
Nyhet
Totala antalet döda och skadade i rattfylleriolyckor per månad åren 2020–2022. Siffran är lägst i februari, 12 personer, och stiger stadigt och är som högst i juli, 71 personer. Därifrån börjar siffran sakta sjunka mot slutet av året. Siffran för januari är 23.
Döda och skadade i rattfylleriolyckor totalt per månad 2020–2022 Antal offer januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

Juli är en dyster tid i trafiken.  Antalet rattfylleriolyckor som leder till personskada är större då än under andra månader.  Polisen intensivövervakade användningen av rusmedel på vägarna och till sjöss i hela landet 3–30.7.2023. Polisen gjorde blåstest på nästan 64 000 förare. 

Uppföljningen baserar sig på att de klart flesta rattfylleriolyckorna som ledde till personskada inträffade i juli åren 2020–2022 jämfört med andra månader. Under de senaste åren har antalet offer i rattfyllerikrockar i juli varit i genomsnitt 80.

I juli blåstestade polisen totalt 63 746 förare på land och till sjöss och genomförde 1 204 salivtester. 

I vägtrafiken blev totalt 1 574 personer fast misstänkta för rattfylleribrott. Av dem misstänktes 910 för enbart alkohol, 143 personer misstänktes för blandmissbruk och 521 personer misstänktes för användning av andra narkotiska ämnen.  

I juli registrerade polisen sammanlagt 37 brottsanmälningar om fylleri i sjötrafiken. 

– Säsongövervakningen lyckades väl. Jämfört med juli i fjol kunde antalet blåstest ökas med över tiotusen, trots det var antalet misstänkta rattfyllerister som blev fast cirka 200 mindre, konstaterar polisinspektör Tuomo Katajisto förnöjt. 

Enligt preliminära uppgifter i brottsanmälningar inträffade det 106 rattfyllerikrockar i juli jämfört med 125 i juli i fjol. Endast en av krockarna hade dödlig utgång och i 27 fall ledde krocken till personskador. I juli förra året inträffade det 8 dödsolyckor och 53 olyckor som ledde till personskador. Under tidigare år har det också inträffat mer än 50 rattfyllerikrockar som lett till personskador. 

– I juli i år var det klart färre rattfylleriolyckor som ledde till personskada än tidigare år, även om det inte är en direkt följd av övervakningen. Vi kan bara hoppas att allt färre personer sätter sig bakom ratten när de är berusade. Att köra berusad ökar risken för olyckor och dödsolyckor, fortsätter Katajisto.

Förarnas körhälsa var det andra målet för säsongövervakningen. Polisen beordrade 23 förare att genomgå en kontroll av körhälsan.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik