Polisen intensivövervakade narkotikabrottsligheten

Utgivningsdatum 14.6.2023 11.18
Pressmeddelande

Antalet narkotikarelaterade brott som framkom vid den intensifierade övervakningen inom ramen för polisens narkotikabekämpning 29.5–4.6.2023 ökade klart jämfört med året innan. Även antalet brottsmisstänkta minderåriga ökade något. För första gången vara antalet personer som åkte fast nästan oförändrat.

Polisinrättningarna rapporterar totalt 105 narkotikabrott (ökning +31 jämfört med föregående övervakning), 207 fall av straffbart bruk av narkotika (+85) och nio grova narkotikabrott (+6) som resultat av övervakningen.

25 fall misstänks ha samband med olaglig narkotikahandel på nätet (-10). Dessutom påträffades 38 fall av trafikfylleri (+16) och åtta egendomsbrott i samband med övervakningen. 

På grund av brottsmisstanke grep polisen 67 personer. Polisen fann även 39 efterlysta personer i samband med övervakningen.

Narkotika och brottsvinning beslagtogs

Vid övervakningen beslagtogs bland annat 2 kg marijuana och cirka 1,5 kg hasch, 3,4 kg amfetamin och 80 g kokain samt 570 ecstasy- och 400 Subutex-tabletter. 

Den beslagtagna vinningen av brott uppgick till ca 32 000 euro i kontanter. Dessutom beslagtogs 15 skjutvapen.

Totalt var 305 brottsmisstänkta personer föremål för polisens åtgärder, av dessa var 28 under 18 år. Antalet personer som åkte fast för narkotikabrott för första gången var 36.

För redan avgjorda brottmål som framkom vid övervakningen utfärdades 72 bötesyrkanden. Polisen gav också 22 anmärkningar. Totalt hölls 76 vårdhänvisningssamtal.

– Nu uppdagades och avslöjades klart fler narkotikabrott än under samma tid föregående år. Inriktningen av övervakningen och resurserna som står till förfogande har en väsentlig inverkan på antalet narkotikabrott som upptäcks och avslöjas. Enligt rapporteringen använde polisinrättningarna nästan samma arbetstid som tidigare, berättar Polisstyrelsens polisinspektör Kari Siivo. 

– Antalet brottsmisstänkta ökade betydligt och antalet minderåriga ökade något. Också antalet beslagtagna skjutvapen ökade. Polisen beslagtog motsvarande mängd vinning av brott som förra året, säger han. 

– Efter minskningen under de två föregående åren verkar det som om antalet narkotikabrott är på samma nivå som tidigare år. Narkotikarelaterad brottslighet är i regel dold brottslighet, och vid övervakningen avslöjas olika fall. Resultaten av den intensifierade övervakningen stöder denna iakttagelse på riksnivå, säger Silvo.

Brott och utredning Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Övervakning och larmverksamhet