Polisen intensivövervakar hastigheterna i hela landet nästa helg

Utgivningsdatum 9.6.2023 9.04
Nyhet
Polisbil (maija) parkerad mellan körfält. Trafikreglering pågår.

Polisen kommer att övervaka grov fortkörning i hela landet mellan den 9 och 11 juni, särskilt på huvudvägarna. Tyngdpunkten i övervakningen ligger på höga hastigheter, men hastighets- och annan trafikövervakning har inte heller glömts bort i tätorter.

Övervakningen genomförs dygnet runt också på natten med alla tillgängliga övervakningsmedel och -resurser. Den här gången ligger tyngdpunkten på polisens övervakning av grov fortkörning. 

– Omkring en tredjedel av dödsolyckorna i trafiken är förknippade med för hög eller fel situationshastighet. Olyckor vid högre hastigheter orsakar mycket större skador än olyckor vid lägre hastigheter. Höga körhastigheter är ett av kännetecknen på ett riskfyllt körsätt, särskilt bland unga manliga förare, säger polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen.

Med den skärpta trafikövervakningen önskar polisen trafikanterna en trygg sommar och förutsätter att de följer trafikreglerna.

Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik