Polisen och Gränsbevakningsväsendet utreder misstänkt människohandel som hänför sig till bärplockning

Utgivningsdatum 3.10.2022 14.30
Nyhet

Centralkriminalpolisen, Gränsbevakningsväsendet och polisinrättningen i Helsingfors undersöker ett fall för att utreda misstänkt människohandel med kopplingar till ett finskt bärföretag. I samband med förundersökningen har två personer häktats misstänkta för människohandel.

Polisen och Gränsbevakningsväsendet utreder en omfattande människohandelsbrottshärva. Det föreligger misstanke om att thailändska bärplockare, som jobbat i Finland, fallit offer för människohandel åren 2020–2022. I fokus för förundersökningen finns ett bärföretag från norra Finland och ett thailändskt företag, som rekryterat bärplockare till Finland. 

Uleåborgs tingsrätt fattade lördagen den 1 oktober beslut om att häkta två personer på sannolika skäl misstänkta för människohandel.

Vid förundersökningen misstänks att ett nordfinländskt bärföretag i sin verksamhet gjort sig skyldig till människohandel bland annat genom att vilseleda och utnyttja thailändska bärplockare, som också fick utföra tvångsarbetsaktigt arbete. Bärplockarna hade kommit till Finland för att jobba som säsongsarbetande bärplockare. 

I samband med förundersökningen granskades tillsammans med flera behöriga myndigheter läger, som användes som inkvartering för bärplockarna. Granskningarna gjordes i hela Finland.

– Polisen misstänker att bärplockarna var beroende av sin arbetsgivare på ett sätt som är kännetecknande för människohandel. Dessutom var den inkvartering som ordnades för bärplockarna dålig. Enligt myndigheternas bedömning misstänks tiotals bärplockare ha fallit offer för den misstänkta människohandeln. En del av dem känner kanske inte ens till det, medan en del inte kan identifiera sig som offer för människohandel, säger undersökningsledaren, kriminalöverkommissarie Teemu Mäntyniemi vid Centralkriminalpolisen. 

Förundersökningen pågår fortfarande och polisen informerar om saken i mån av möjlighet då utredningen framskrider. Utredningen genomförs i nära samarbete med polisinrättningen i Lappland.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter