Polisen och Traficom utför vårkontroll av mopeder och eldrivna transportmedel kommande veckoslut

Utgivningsdatum 22.5.2024 10.29
Nyhet

Under veckoslutet 24–26.5 övervakar polisen i hela landet tvåhjuliga fordons konstruktion och skick, förarnas körskick, användningen av skyddshjälm samt efterlevnaden av trafikreglerna. Övervakningen är också inriktad på eldrivna transportmedels skick och hastighet.

Syftet med övervakningen är att förbättra trafiksäkerheten genom att fästa uppmärksamhet vid att de som färdas med två- och trehjuliga fordon samt lätta fyrhjuliga fordon kör opåverkade och följer reglerna. Transport- och kommunikationsverket Traficom deltar på vissa ställen i fordonskontrollerna och Trafikskyddet deltar i en del övervakningssituationer och delar information om säker trafik. Också de mopedträffar som hålls under veckoslutet är föremål för övervakning. 

Under motsvarande övervakning i fjol påträffades 38 rattfulla förare och 126 förare utan körkort. Det konstaterades att fordonskategorin hade ändrats i 75 fall och i 291 andra fall ingrep man i fordonets skick. I cirka 200 fall ingrep polisen i bristande efterlevnad av trafikreglerna.

− En trimmad moped kan vara livsfarlig och därför lönar det sig också för föräldrarna att intresserade sig för sina barns åkdon, påminner polisinspektör Tuomo Katajisto.

Eldrivna transportmedels skick väcker oro − säljarna ansvarar för att den utrustning de säljer är säker och överensstämmer med kraven

Eldrivna transportmedel som blivit ett fenomen syns allt oftare i trafiken och Traficom har fått flera anmälningar om plötsliga fel på dessa anordningar. Företag som säljer eldrivna transportmedel ansvarar för att de produkter som de säljer är säkra och överensstämmer med kraven − särskild uppmärksamhet ska fästas vid kundernas anvisningar om var och hur anordningen kan användas. Under övervakningen vill man sprida information om säker användning av eldrivna transportmedel i trafiken. Felaktig användning kan snabbt leda till att anordningens konstruktion skadas.

Reformen av trafikförsäkringslagen medför att nya transportmedel omfattas av trafikförsäkringen

i och med den reform av trafikförsäkringslagen som träder i kraft 1.6.2024 ska lätta elfordon som väger över 25 kg och alla elsparkcyklar som hyrs ut trafikförsäkras. Vid övervakningen påminns förarna om de skyldigheter som lagreformen medför.

Nyheter Polisstyrelsen Trafik