Polisen önskar få uppgifter om alla övervakningskameror på allmänna platser i Östra Nyland

29.9.2021 10.42 | Publicerad på svenska 4.10.2021 kl. 8.49
Nyhet

Polisen har börjat sammanställa en karta över övervakningskameror på allmänna platser i Östra Nyland, alltså i 15 olika kommuner, i syfte att försnabba utredningen av i synnerhet allvarliga brott.

I Östra Nyland samlar polisen in uppgifter för en karta över övervakningskameror där det är meningen att föra in placeringen av övervakningskameror på allmänna platser och kontaktuppgifterna till dem som administrerar dessa kameror. 

– I kartsamlingen tar man med kameraägarnas samtycke in uppgifter om var kamerorna är belägna och kontaktuppgifter till ägarna. Uppgifterna är avsedda för polisbruk vid brottsutredningar och kommer inte att finnas offentligt tillgängliga för andra än polisen, berättar kriminalkommissarie Markku Helenius från polisinrättningen i Östra Nyland.

En riksomfattande karta över övervakningskameror togs i bruk i slutet av 2019.

– Hittills har utredningen av många brott hos oss vid polisen inletts genom att vi först tagit reda på om det finns övervakningskameror på brottsplatsen eller i närheten. Den här arbetsfasen kommer framöver att gå snabbare när vi först kan kolla i vår lista om det finns övervakningskameror på platsen i fråga. Utredningen försnabbas ytterligare av att vi i fortsättningen också har kontaktuppgifter till den som administrerar kameran och som utredaren kan kontakta, berättar Helenius.

Liksom hittills kommer polisen inte heller framöver att få direkt tillgång till bilder från privata övervakningskameror, utan bildmaterial begärs endast när det föreligger misstanke om brott. 

– Varje kameraplats vi har fått uppgifter om kan en vacker dag vara till hjälp vid utredningen av något brott, betonar Helenius.

Polisen ber att få uppgifter om kamerorna per e-post

Området för polisinrättningen i Östra Nyland omfattar 15 kommuner. Från alla dessa kommuner önskar polisen få uppgifter om övervakningskameror på allmänna platser. Kommunerna är Askola, Hyvinge, Kervo, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgå, Pukkila, Sibbo, Tusby, Vanda och Borgå.

De viktigaste uppgifterna polisen önskar få om det övervakade objektet är

  • Kamerans exakta läge (koordinater eller en kartbild över stället)
  • Fastighetens adress (gatuadress, stad och postnummer)
  • Namn, telefonnummer och e-postadress till kontaktpersoner, alltså dem polisen kan kontakta för övervakningsbilder
  • En bild tagen av kameran i fråga för förhandsgranskning (som ger polisen en uppfattning om bildkvaliteten)
  • Eventuell identifikationskod för kameran (som gör det lättare att specificera polisens begäran, om det t.ex. finns flera övervakningskameror i fastigheten eller på området)
  • Tiden för bevarande av video- och bildmaterial i lagringsutrymmet
  • Lagringsform (USB, CD, molntjänst m.m.)

Vänligen skicka uppgifterna till polisinrättningen i Östra Nyland per e-post: [email protected] Frågor som gäller ärendet mera i detalj kan skickas till samma e-postadress.

Nyheter Polisinrättningen i Östra Nyland Övervakning och larmverksamhet
Polisinrättningen i Östra Nyland
brott
brottmål
kriminalteknisk undersökning