Polisen oroad över brister i säkrandet av lasten i den tunga trafiken

Utgivningsdatum 27.7.2021 11.53
Nyhet

I samband med intensivövervakningen av den tunga trafiken påträffades åter kör- och vilotidsförseelser och bristfälligt säkrade laster.

– Polisen är bekymrad över det stora antalet bristfälligt säkrade laster i den tunga trafiken och av den orsaken kommer polisen att fortsätta med övervakningen, berättar polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen. 

I samband med intensivövervakningen av den tunga trafiken förra veckan avslöjade polisen 253 kör- och vilotidsförseelser och 43 förseelser som hänförde sig till färdskrivare. Dessutom avslöjades fyra fall där skrivarna hade manipulerats. Brister i säkringen av lasten påträffades i 77 fordon.

På grund av odugligheter måste resan avbrytas helt i 12 fall och totalt 79 påföljder registrerades för dessa förseelser. Dessutom utfärdades straff för bland annat förseelser gällande förarens och fordonets handlingar (44) och överlastade fordon (29). I samband med övervakningen påträffades fyra efterlysta personer och fem rattfyllerister. 

Vidare upptäcktes 46 fall av ouppmärksamhet, i merparten av dem använde föraren mobiltelefonen samtidigt som hen körde eller hinder hade placerats i synfältet.

I den riksomfattande intensivövervakningen av den tunga trafiken som polisen utförde förra veckan mellan den 19 och 25 juli deltog även gränsbevakningen i Sydöstra Finland genom övervakning vid gränsövergångsställena. 

Under veckan användes cirka 2 650 arbetstimmar till kontroller och 1 968 tunga fordon kontrollerades. Av de kontrollerade fordonen var 1 508 finländska och 460 utländska. I antalet kontrollerade fordon ingick 7 bussar.

När det gäller godstrafiken inriktades övervakningen särskilt på iakttagandet av kör- och vilotider, säkrandet av lasten och fordonens skick.