Polisen övervakade arbetstrafiken på morgonen i hela landet

Utgivningsdatum 31.1.2024 10.12
Nyhet

Övervakningen av arbetstrafiken på morgonen visade sig vara nödvändig. Under övervakningen, som pågick från måndag till fredag, påträffade polisen sex personer som gjorde sig skyldiga till grovt äventyrande av trafiksäkerheten och skrev ut 469 böter.

Förra veckan, dvs. den 22–26 januari, övervakade polisen arbetstrafiken på morgonen i hela landet. Den övervakade trafiken både med traditionella medel och automatisk övervakning.

Vad gäller den traditionella övervakningen använde polisen sammanlagt 2 497,1 timmar arbetstid till temat. Polisen observerade sex fall av grovt äventyrande av trafiksäkerheten, över dem gjorde polisen brottsanmälan och meddelade körförbud. Polisen skrev ut 469 böter, av vilka 30 för gärningar som visade allvarlig likgiltighet. Även fallen av allvarlig vårdslöshet ledde till körförbud. Polisen meddelade även 455 avgifter för trafikförseelse för fortkörning.

Polisen övervakade totalt 260,6 timmar med bilar för automatisk övervakning och observerade totalt 810 fall av fortkörning. Polisen skickar i regel påföljderna för dessa per post.

Polisen intensivövervakade arbetstrafiken, eftersom det var tydligt att vissa förare, särskilt på morgnarna, kör för fort och inte tar hänsyn till den övriga trafiken vilket ökar risken för allvarliga olyckor.

Polisen fortsätter att övervaka arbetstrafiken på morgnarna, eftersom det finns ett klart behov av det.