Polisen övervakade olaglig handel på nätet

Utgivningsdatum 25.5.2024 11.00
Nyhet

Polisen övervakade under början av året i synnerhet olaglig narkotika- och vapenhandel på nätet. Resultaten från övervakningen visar att kriminella aktivt utnyttjar datanät vid förmedling av narkotika och handel med vapen.

En datorskärm med många tecken. En man tittar på skärmen.

Brott på nätet ökar hela tiden

Tekniken har förändrat människors liv på många sätt under de senaste decennierna. Utvecklingen av tekniken har fört med sig nya möjligheter, underlättat vardagen, förbättrat hälsan och välbefinnandet, främjat informationsförmedlingen och samarbetet samt ökat trivseln under fritiden. 

Tekniken har också möjliggjort nya innovationer och lösningar på olika problem och utmaningar. Utvecklingen av tekniken har dock inte bara fört med sig positiva effekter, utan den har också erbjudit nya metoder för kriminell verksamhet, såsom olaglig handel på nätet. 

Inom narkotikabrottsligheten betyder det att en knarklangare lämnar en försäljningsanmälan på en handelsplats på nätet och vem som helst kan börja göra affärer med olagliga ämnen. Handel med vapen fungerar på motsvarande sätt.

Polisen är där människorna är. Traditionellt har det betytt möten ansikte mot ansikte i verkliga livet, men i dag måste polisen vara närvarande även i den virtuella världen. I dag betyder polisens ”patrullering” inte bara patrullering med polisbil på gator och torg, utan polisen måste patrullera även på nätet. 

I början av 2024 använde polisen en del av sin arbetstid särskilt åt övervakning av olaglig narkotika- och vapenhandel på nätet.

Övervakningsresultat

Resultaten från övervakningen visar att kriminella aktivt utnyttjar datanät vid förmedling av narkotika oavsett polisdistrikt. Även vapen är handelsvara vilket man anade när övervakningen planerades. 

Under övervakningen registrerade polisen drygt 100 polisanmälningar som i regel gäller narkotikabrott. Sammanlagt registrerades 24 polisanmälningar om olika skjutvapenbrott. Utifrån beslagen visade det sig att övervakningen var effektiv. Under övervakningen beslagtogs bland annat över 7 kilo amfetamin och över 5 kilo marijuana. Dessutom beslagtogs en mindre mängd annan narkotika samt läkemedel som klassas som narkotika, såsom Subutex som används vid substitutionsbehandling. I fråga om skjutvapen beslagtogs handvapen, så kallade långa vapen och vapen som klassas som exceptionellt farliga samt hundratals patroner. 

Enligt Polisstyrelsens polisinspektör Toni Sjöblom är beslagtagning av egendom som fåtts genom brott en väsentlig metod för att påverka kriminell verksamhet. Som resultat av övervakningen beslagtogs 40 000 euro i kontanta pengar.

Polisen använde även tvångsmedel flitigt för att utreda brott. Under övervakningsperioden greps över hundra personer och av dessa anhölls över 30 och 16 personer häktades. Sammanlagt gjordes nästan 300 husrannsakningar och genomsökningar av utrustning. När polisen avslöjar förmedling av narkotika, hamnar polisen oundvikligen i situationer där man möter personer som använder narkotika. Under övervakningsperioden hänvisade polisen 46 personer till vård. 

Läs mer om olika bedrägerier 

Brott på nätet ökar hela tiden. Utöver olaglig handel genomförs olika bedrägerier på nätet. 

− Det är bra att närstående till unga och äldre pratar med dem om det här och tar del av till exempel det material som finns på polisens webbplats, säger polisinspektör Toni Sjöblom vid Polisstyrelsen. 

Brott och utredning Nyheter Polisstyrelsen