Polisen övervakar användningen av mopeder och andra lätta fordon och deras skick nästa veckoslut

Utgivningsdatum 11.5.2022 8.53
Nyhet

Polisen övervakar 13–15.5.2022 mopeder och andra lätta två- och fyrhjuliga fordon samt deras förare i hela landet. Övervakningen inriktas förutom på förarnas skick och körkortets tillräcklighet också på fordonens skick och iakttagandet av trafikreglerna.

De unga är överrepresenterade i fråga om dödsfall och skadade i trafiken i förhållande till åldersklassens storlek. I kollisioner med mopeder inblandade dör årligen några personer och cirka 300 skadas. Mopedbilar och motorcyklar medräknade uppgår antalet skadade till närmare tusen per år. 

Enligt polisinspektör Tuomo Katajisto är ungas trafiksäkerhet ett av de viktigaste målen för polisens trafiksäkerhetsarbete, och syftet med övervakningen under veckoslutet är att påverka säkerheten hos de fordon och färdsätt som de unga använder. 

– Det andra målet med övervakningen är att minska störande körning och buller i bostadsområden under kvällstid, säger Katajisto.  

Katajisto ber också vårdnadshavare att tidvis se till att de ungas fordon är säkra och lagenliga. 

– Särskilt fungerande bromsar och ljus är viktiga säkerhetsfaktorer. En högljudd moped vars registernummer man vill dölja tyder på att fordonet inte är lagenligt.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik