Polisen övervakar iakttagandet av reglerna för övergångsställen och cyklisters och elsparkcyklisters beteende i trafiken

Utgivningsdatum 18.8.2023 9.04
Nyhet

Polisen utför intensivövervakning vid övergångsställen från måndag till fredag vecka 34. Polisen övervakar också hur oskyddade trafikanter, såsom fotgängare och cyklister iakttar trafikreglerna samt deras säkerhet.

Övervakningen fokuserar på hur fordonsförare iakttar reglerna för övergångsställen. Polisen följer också aktivt trafikbeteendet hos cyklister och förare av lätta elfordon, dvs. om man kör på trottoarer och följer väjningsregler och trafikljus. 

– På övervakningsdagen ingriper vi också i stannande och parkering som försvårar och äventyrar oskyddade trafikanters rörlighet bland annat i närheten av övergångsställen, cykelvägar och cykelfält, säger polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen. 

Andelen oskyddade av dem som dör i trafiken är hög

– De oskyddade trafikanternas andel av dödsoffren i vägtrafiken i Finland var 34 procent förra året. I dessa siffror ingår motordrivna tvåhjuliga fordon. Därför bör säkerheten för dessa grupper av trafikanter hela tiden stå i centrum för trafiksäkerhetsarbetet, betonar Kallio.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter har tre cyklister, tio fotgängare och åtta motorcyklister omkommit i januari–juni i år, men inga mopedister. I samma grupper finns sammanlagt 530 skadade, av vilka cyklister utgör den största gruppen (200 skadade).

– Det är skäl att notera att alla cyklistolyckor, särskilt s.k. singelolyckor, i vilka andra inte är inblandade, inte kommer till polisens kännedom och därför inte heller kommer med i den officiella statistiken. I verkligheten är antalet skadade betydligt större än vad den officiella statistiken visar, påminner Kallio.

Oskyddad trafikant är en term som används internationellt och med termen avses bl.a. fotgängare, cyklister, t.ex. förare av elskotrar, samt andra mindre skyddade trafikanter såsom mopedister.