Polisen övervakar iakttagandet av reglerna för övergångsställen och trafikanternas beteende i trafiken

Utgivningsdatum 19.5.2023 11.40 | Publicerad på svenska 19.5.2023 kl. 11.42
Nyhet
En polisbil står parkerad vid sidan av vägen för att övervaka trafiken.

Polisen utför intensivövervakning vid övergångsställen från måndag till fredag vecka 21. Polisen övervakar också hur oskyddade trafikanter såsom fotgängare och cyklister iakttar trafikreglerna samt deras säkerhet.

Övervakningen fokuserar på hur fordonsförare iakttar reglerna för övergångsställen. Polisen följer också aktivt trafikbeteendet hos cyklister och förare av lätta elfordon, dvs. om man kör på trottoarer och följer väjningsregler och trafikljus.

– På bevakningsdagen ingriper vi också i stannande och parkering som försvårar och äventyrar oskyddade trafikanters rörlighet, säger polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen.

Andelen oskyddade av dem som dör i trafiken är hög

– De oskyddade trafikanternas andel av dödsoffren i vägtrafiken i Finland var 34 procent förra året. I dessa siffror ingår motordrivna tvåhjuliga fordon. Därför bör säkerheten för dessa grupper av trafikanter hela tiden stå i centrum för trafiksäkerhetsarbetet, betonar Kallio.

Enligt Statistikcentralens statistik skadades förra året 517 cyklister samt 249 fotgängare och 504 mopedister och motorcykelförare i vägtrafiken (fall som kommit till polisens kännedom).

– Det är skäl att notera att alla cyklistolyckor, i synnerhet s.k. singelolyckor utan andra parter inblandade, inte kommer till polisens kännedom och ingår därför inte i den officiella statistiken. I verkligheten är antalet skadade betydligt större än vad den officiella statistiken visar, påminner Kallio.

Oskyddad trafikant är en term som används internationellt och med termen avses bl.a. fotgängare, cyklister, t.ex. förare av elskotrar, samt andra mindre skyddade trafikanter såsom mopedister.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik