Polisen övervakar skolavslutningsfirandet i Helsingfors

Utgivningsdatum 30.5.2024 8.27
Nyhet

Polisen räknar med att det blir ett livligt veckoslut när det är skolavslutning. Lördagen den 1 juni 2024 samlas ungdomarna förmodligen på de vanliga platserna för att fira att sommarlovet börjar. Det är några saker vi vill påminna ungdomarna och deras vårdnadshavare om för att säkerställa att kvällen förlöper tryggt.

Polisen kommer att röra sig på de platser som är populära bland ungdomarna, i parker och på stränder, på daghemsgårdar och skolgårdar. Syftet är att förebygga störande av ordningen, olyckor och att ungdomar utsätts för brott. Läget övervakas aktivt i samarbete med bland annat socialtjänsten och ungdomstjänsterna.

Polisen strävar efter att inte en enda ungdom ska utsättas för brott

– De senaste åren har visat att även om firandet mestadels går lugnt till, så blir festplatserna otrygga när det börjar bli mörkt. En del firare är mycket berusade och då ökar risken för brott och oroligheter avsevärt, påpekar kommissarie Katja Nissinen vid Helsingforspolisen.

Skolavslutningslördagen 2023 sent på kvällen utrymde polisen Brunnsparken, där det då hade samlats tusentals minderåriga ungdomar. Polisen hade fått kännedom om incidenter där ungdomar sköt mot varandra med fyrverkeripjäser och kastade flaskor. Utrymningen motiverades med att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att skydda mot brott och bråk.

– Bland annat på Sandudds badstrand och i Brunnsparken har det förekommit slagsmål och oroligheter, där polisen har varit tvungen att ingripa. Vår uppgift är inte att hindra ungdomar från att festa och njuta av kvällen, utan att se till att ingen ungdom blir offer för brott eller skadar sig allvarligt, säger Nissinen.

Polisen skärper övervakningen på dessa ställen och ser till att firandet går tryggt till. Om det blir mycket bråk och farliga incidenter under kvällen kan polisen utrymma området. När parker och allmänna platser utryms finns alltid motiverade skäl till åtgärden.

Polisen tar tag i minderårigas drickande och på de mest traditionella festplatserna görs det kontroller redan från tidig kväll. Polisen ingriper i ungdomarnas drickande bland annat genom att ta hand om minderårigas alkoholdrycker. Om minderåriga bär alkohol på sig, kan polisen skriva ut böter och meddela vårdnadshavaren och barnskyddsmyndigheterna. Utöver alkoholinnehav övervakar polisen även sådant som narkotika och eggvapen.

Många trygga vuxna rör sig ute på stan i natten

Ute bland ungdomarna på lördag rör sig, utöver polisen och akutvården, också professionella och frivilliga inom ungdomsarbetet, såsom företrädare för det uppsökande ungdomsarbetet inom Finlands Röda Kors, Operaatio Saapas och Helsingfors stads ungdomsväsen. De är alla ute för att se till att ungdomarna får en trygg kväll och att hjälpen finns nära till hands. Blir läget akut — ring alltid 112.

Föräldrar till minderåriga och ungdomar uppmanas hålla koll på vad deras ungdomar har för planer. Under kvällens gång är det bra att hålla kontakt med ungdomarna för att se till att allt är i sin ordning. Polisen önskar att vårdnadshavare till minderåriga svarar på samtal från okänt nummer under kvällen och natten, eftersom samtalet kan komma från en myndighet.

– Det viktigaste är att man kommer ihåg är att ta hand om sina kompisar och ber om hjälp när det behövs. Vi vill gratulera alla utexaminerade och önskar alla en bra start på sommaren, säger Nissinen.

Helsingfors Nyheter Nyland Polisens förebyggande arbete Polisinrättningen i Helsingfors Övervakning och larmverksamhet