Polisen övervakar sommartrafiken också med civila fordon

Utgivningsdatum 27.6.2023 13.28
Nyhet

På sommaren ökar hastigheterna lätt i trafiken, och samtidigt ökar antalet felaktiga körsätt. Även om polisen inte syns i sommartrafiken betyder det inte att polisen inte är där och övervakar. Förutom med automatisk hastighetsövervakning och synlig övervakning har polisen utrustat sig för övervakning av sommartrafiken med civila bilar och motorcyklar som plockar bort från trafiken bland annat förare med radardetektor, som hänger alltför nära bakom den framförkörande bilen och förare som gör farliga omkörningar.

Sommaren är en tid som får vissa förare att köra med alltför höga hastigheter. Fortkörning i sig är redan en riskfaktor. Att försöka köra fortare än den övriga trafiken leder också till andra förseelser relaterade till körsättet. Typiska exempel är att köra för nära framförvarande fordon, farliga omkörningar och att "klippa" kurvor längs det mötande körfältet.

I samband med övervakning av körvanorna använder polisen i regel bilar och motorcyklar som inte kan identifieras som polisfordon. Polisutrustningen i dem är dold på ett sådant sätt att de ser ut som alla andra bilar eller motorcyklar. Modellerna är dock starkare än normala familjebilar eller tvåhjulingar. Patrullerna i dessa fordon arbetar i civilkläder.

Dessa fordon, som är planerade för så kallad krävande övervakning av körsätt (VATV), körs av specialutbildade poliser. VATV-patrullernas verksamhet fokuserar främst på är att avslöja överdriven fortkörning och allvarliga körsättsbrott. Övervakningen riktas särskilt till förare som medvetet försöker undvika polisens övriga trafikövervakning och systematiskt bryter mot reglerna. VATV-patrullerna rör sig bland den övriga trafiken och förblir i allmänhet oidentifierade. 

Exempelvis i den utgående trafiken och returtrafiken under helger och veckoslut är det skäl att köra i samma takt som den övriga trafiken och undvika onödiga omkörningar, eftersom nyttan av omkörningar är minimal och de ofta bara äventyrar trafiksäkerheten. Avståndet till det framförvarande fordonet ska också vara tillräckligt långt för att det ska vara möjligt att reagera på störningar i trafiken utan risk för påkörningar bakifrån.

Genom att följa reglerna kommer alla tryggt fram och om någon inte följer reglerna, ingriper polisen i färden.

Vi önskar alla en trygg sommar!