Polisen rekommenderar: Kontrollera ifall identitetskortet räcker som resedokument

Utgivningsdatum 21.6.2022 13.50
Nyhet

Tillståndstjänsterna vid polisinrättningarna är alltjämt överbelastade, men det stora antalet pass som hade förfallit har nu kunnat förnyas. Antalet gällande identitetskort är nu nästan 500 000 fler än före pandemin.

– Under de senaste månaderna har ett rekordantal pass och identitetskort beviljats, säger chefen för tillståndsförvaltningen Hanna Piipponen vid Polisstyrelsen. 

Antalet personer som har ett gällande pass, identitetskort eller båda har ökat med ca 45 000 personer per månad. 

– Om samma takt fortsätter kommer de officiella identitetshandlingarnas täckning att nå samma nivå som före pandemin i början av juli. I praktiken är det då samtidigt också klart hur många som har övergått från pass till identitetskort eller om båda vanligen skaffas.

Till EU-länder med identitetskort 

Trots att identitetskortens täckning är omfattande har antalet personer som ansöker om pass ännu inte börjat minska. Människorna har således åtminstone inte i någon hög grad övergått helt till identitetskort. 

Hanna Piipponen påminner att identitetskortet kan användas som resedokument i EU-länder och några andra europeiska länder. Den som semestrar i Europa kan använda identitetskortet för resor till alla EU-länder, de nordiska länderna, Schweiz, San Marino och Liechtenstein. 

– Före semesterresan är det bra att kontrollera om identitetskortet är tillräckligt för resan, säger Piipponen.

Rimliga handläggningstider

Även om tillståndstjänsterna är överbelastade i fråga om besök har myndighetens handläggningstider hela tiden varit rimliga. Polisen lovar att passet för närvarande levereras inom 12 dagar efter att kunden besökt polisstationen. 

– Det är alltså ingen fara på taket om passet ska förnyas till exempel i slutet av året eller i början av nästa år. Nu när tillståndstjänsterna är överbelastade är det ingen idé att ställa sig i kö onödigt tidigt för att beställa ett nytt pass. Polisen lovar alltjämt att passen levereras inom 12 dagar och det finns inga orsaker i sikte att behöva förlänga denna tid särskilt mycket, säger Piipponen. 

Kötiderna varierar i olika delar av Finland

Antalet tider som kan bokas är alltjämt mindre än behovet. De lediga tiderna bokas mycket snabbt även om ytterligare tider blir tillgängliga hela tiden. Vid polisen går det dock att köa för att sköta ärenden om det inte finns tider som kan bokas när man vill sköta sitt ärende. 

– Kötiderna varierar väldigt mycket i olika delar av landet och kötiden kan variera från minuter till timmar till och med under samma dag. I huvudstadsregionen och i de största städerna, till exempel i Åbo, Tammerfors och Uleåborg, kan köerna tidvis vara långa, till och med flera timmar. Även semesterperiodens start har gjort att antalet kunder har ökat åtminstone under den första veckan.

Uppgifterna har prioriterats vid polisinrättningarna

Hanna Piipponen berättar att polisinrättningarna har prioriterat uppgifterna så att fler anställda än tidigare handlägger resedokument. 

– Polisinrättningarna har fått tilläggsresurser för att rekrytera tillfällig personal. Rekryteringarna avslutas inom kort och de nya anställda inleder sitt arbete under semesterperioden, berättar Piipponen. 

Personal som utför andra uppgifter har också fått utbildning i handläggningen av resedokument.

Öppettiderna har förlängts och extra service har tillhandahållits på veckosluten. Till exempel vid polisinrättningen i Helsingfors kan tider sedan november bokas både på lördagar och söndagar nästan varje veckoslut.

Antalet kundserviceställen har utökats i den mån det varit möjligt. Tekniska förbättringar har också gjorts i tidsbokningssystemet utifrån de utvecklingsbehov som polisinrättningarna har begärt. 

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Tillståndtjänst