Polisen satsar på synlig övervakning när skolorna slutar

Utgivningsdatum 27.5.2024 10.10
Nyhet

Polisinrättningarna genomför intensifierad gatu- och rusmedelsövervakning under skolornas avslutningsvecka 27.5–2.6.2024. Tyngdpunkten i övervakningen ligger på unga under 18 år. Särskild uppmärksamhet fästs vid innehav av rusmedel, narkotika och eggvapen.

När skolorna slutar samlas de unga ofta för att fira, och sammankomsterna är förenade med rusmedelsbruk och de negativa följder som det medför. Syftet med polisens synliga övervakning är att förhindra ordningsstörningar, olyckor och att unga blir offer för brott. 

Polisen ingriper i innehav av rusmedel och eggvapen

Polisen övervakar i huvudsak på ett synligt sätt och ingriper i användning och innehav av alla rusmedel. Enligt polisens iakttagelser innehar unga i dag tyvärr ofta också eggvapen eller andra föremål som lämpar sig för att skada andra. Att ingripa i innehav av eggvapen är ett centralt tema i övervakningen utöver innehav av narkotika och alkohol. 

Under övervakningsperioden har de lokala polisenheterna ett nära samarbete med bland annat ungdoms- och socialväsendet. Genom att myndigheterna samarbetar kan de snabbt och effektivt ingripa och omedelbart reagera på eventuella problem som en ung person kan råka ut för.  
Det är viktigt att de ungas föräldrar vet var barnen tillbringar sitt veckoslut, vem de rör sig med och vad de gör. Det lönar sig att kolla ryggsäckar och väskor tillsammans med de unga innan de beger sig ut. På så sätt kan man undvika de överraskningar som myndigheternas ingripande ofta medför.

De lokala poliserna informerar om sin egen övervakning på olika sätt under och efter övervakningen. Polisstyrelsen sammanställer den riksomfattande statistiken över övervakningen före den 12 juni. 

Syftet med den intensifierade övervakningen är i synnerhet att förebygga skador som orsakas av alkohol, narkotika eller andra rusmedel.

Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisstyrelsen Övervakning och larmverksamhet