Polisen ska ta i bruk kroppskameror i hela landet i vår

Utgivningsdatum 10.3.2021 11.12
Nyhet

Polisen kommer att inleda riksomfattande användning av kroppskameror under våren. Kroppskameraverksamheten har pilottestats vid polisinrättningarna i Helsingfors och Östra Nyland. Tack vare de goda erfarenheterna från användningen ska verksamheten nu utvidgas till varje polisinrättning.

För inledning av användningen har Polisstyrelsen gett ut en anvisning om filmande av polisuppdrag med en kroppskamera eller annan teknisk utrustning. I anvisningen behandlas användningen av kroppskameror och övriga, för filmande avsedda tekniska anordningar som fästs vid en polisman eller hens utrustning och principen för användning av dem i polisuppdrag. Ytterligare gäller anvisningen inhämtande av information i polisens operativa verksamhet, som utförs med hjälp av en kroppskamera eller annan teknisk anordning i form av allmän övervakning.

Utrustningen används på ett synligt sätt

Utgångspunkten för polisens kroppskameraverksamhet är i första hand att verksamheten ska vara öppen och transparent. Utrustningen används synligt och om möjligt informeras personen som filmas om filmandet. 

- Det är också mycket viktigt för användningen av utrustningen att den kan användas i alla typer av polisuppdrag där filmande är nödvändigt. Syftet med användningen av utrustningen är att få fram samma information som polisen får genom egna sinnesförnimmelser, konstaterar polisdirektör Sanna Heikinheimo på Polisstyrelsen. 

All information som filmas av polisen lagras inte i polisens personregister - endast information som är ändamålsenlig och nödvändig för polisuppdragen. 

- Användningen av kroppskameror förbättrar inhämtandet av information i den dagliga polisverksamheten. Information som inhämtas med kroppskameror kan till exempel användas som bevisning och bevismedel i brottmål eller trafikärenden. Ibruktagandet av kroppskameror förbättrar även såväl polisens som målpersonens rättsskydd, säger Heikinheimo. 

Kompletterar polisens urval av metoder

Polisen utnyttjar teknisk övervakning för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och för att övervaka trafiken.

- Vi anser att ibruktagandet av kroppskameror är en mycket nyttig reform. Kroppskamerorna kompletterar polisens nuvarande urval av metoder för att filma och inhämta information vid polisuppdrag, berättar Heikinheimo.  

Till tekniska redskap som tagits i bruk inom polisverksamheten under de senaste åren hör avläsare av registerskyltar och filmning som genomförs med obemannade luftfartyg. 

Lagstiftningens utvecklingsbehov diskuteras

Enligt Heikinheimo är det möjligt att de nya handlingsmodellerna kommer att lyfta fram utvecklingsbehov i lagstiftningen.

- Filmande av polisarbete med en teknisk anordning och omfattande utnyttjande av informationen som inhämtats är viktiga frågor med tanke på dataskyddet.  Det skulle till exempel vara en bra idé att utreda möjligheterna att använda ansiktsigenkänningsteknik när de tekniska möjligheterna för insamling av iakttagelser blir vanligare inom polisverksamheten. 

Varje polisinrättning har teknisk beredskap och kroppskamerautrustning för att inleda kroppskameraverksamheten under våren efter att poliserna har utbildats för verksamheten. 
Genom den kontrollerade starten av verksamheten kommer användningen av kroppskameror att etableras som en del av den dagliga polisverksamheten. Verksamheten ska utvecklas redan i år och möjligheterna till nya tekniska lösningar kommer att utredas utan att ge avkall på informationssäkerheten. 

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet